Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων

Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων

Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μέχρι 31 Αυγούστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gddy@yyka.gov.gr με την ένδειξη : "Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων"

περισσότερα