Ομιλία Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Ιωάννη Μπασκόζου

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Ιωάννη Μπασκόζου

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι

 

Θέλω να αρχίσω αφού σας καλωσορίσω και πάλι λέγοντας ότι θα ήμουν ευτυχή αν στη σημερινή τοποθέτηση την οποία έχω την τιμή να με έχετε καλέσει κε Πρόεδρε και διοργανωτές του Συνεδρίου, αν είναι δυνατόν να αποτελέσει όχι μια συρραφή λόγων που οι πολιτικές ηγεσίες συνηθίζουν να κάνουν αλλά να αποτελέσει αρχή, για να κάνουμε πράγματα που πια είναι ώριμα, γνωρίζοντας ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, είναι και ένα άλλο λάθος το οποίο συνηθίζουν οι πολιτικοί, και άλλοι πριν από μας έχουν κάνει πράγματα, μπορεί να μην έχουν γίνει όπως τα ήθελαν αυτοί ή όπως τα ήθελαν οι ίδιοι να γίνουν, αλλά εν πάσει περιπτώσει, ξεκινώντας από αυτό που έχει γίνει να εκτιναχθούμε προς το μέλλον. Νομίζω ότι είναι η ώρα, είναι η ευκαιρία να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης πριν μου δίνει την ευκαιρία και την αφορμή να πω, πως ό,τι θα γίνει στην Υγεία, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας και του χώρου και  των αναγκών, που προκύπτουν στο χώρο της υγείας αλλά υποχρεωτικά για να πετύχει θα πρέπει και θα είναι, και αυτή είναι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, υπό την ομπρέλα της Γενικής Διακυβέρνησης και μάλιστα σας ενημερώνω, υπό την ομπρέλα και την κάλυψη του ιδίου του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η μεγάλη σημασία που δίδεται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ελπίζουμε και αυτό να έχει και αποτέλεσμα. Βεβαίως, είπα κάτι στο χαιρετισμό που οφείλω να το επαναλάβω: Ηλεκτρονική Υγεία, αποτελέσματα και επιτεύγματα στο χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας χωρίς αναβάθμιση και σταθεροποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δε γίνεται. Αν δεν υπάρχει το σύστημα, αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που τα χειρίζονται, που θα χουν το χρόνο, τη γνώση, την εμπειρία, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα. Επίσης τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει σαν πετυχημένο αν δεν υπάρξει η μεταρρύθμιση στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και αν ο ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας δεν αρχίσει να υλοποιείται από αυτόν τον πυρήνα άσκησης πολιτικής υγείας.

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο συνέδριο αυτό, μια κοινή προσπάθεια μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του HL7 Hellas, το οποίο έχει ως στόχο να φέρει κοντά τους εμπλεκόμενους στο χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα μας και να αποτελέσει μια βάση διαβούλευσης των τάσεων και των ορθών πολιτικών  εφαρμογών και υπηρεσιών στον τομέα της δημόσιας υγείας, η οποία αγκαλιάζει όλους τους φορείς – δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, τους επιστημονικούς οργανισμούς και τους επαγγελματίες τόσο στο χώρο της υγείας όσο και στο χώρο της Ιατρικής πληροφορικής.  

 

Γνωρίζουμε όλοι τη σημασία και τα ανταποδοτικά οφέλη από τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων τόσο σε επίπεδο εφαρμογών Ιατρικής πληροφορικής, όσο και σε επίπεδο αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ανθρωπίνων και υλικοτεχνικών πόρων των συστημάτων φροντίδας υγείας, έχουμε καταλάβει όμως και τη δυσκολία του εγχειρήματος.

 Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν επενδυθεί αρκετά μεγάλα ποσά στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας όμως όπως διαπιστώνουμε στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα διακυβέρνησής μας οι προσπάθειες αυτές στην πλειονότητά τους δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βέβαια για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που ακολούθησε αυτήν την πρακτική του πειραματιστικού μοντέλου σχεδίασης, επένδυσης και ανάπτυξης, ούτε μια από τις χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες στο πλαίσιο των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών υγείας.

 Ωστόσο, για να ξεκινήσουμε σωστά, εντοπίζουμε πολλά σοβαρά, μεγαλόπνοα έργα πληροφορικής, υψηλής χρηματοδότησης τα οποία:

1) Αντιμετωπίστηκαν αποσπασματικά από κάποιον εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου χωρίς διαβούλευση και δημιουργική εμπλοκή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου

2) Ανατέθηκαν σε αναδόχους αμφίβολής σχεδιαστικής και επιστημονικής επάρκειας χωρίς προϋπηρεσία στον χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας

3)  Δεν εντάχθηκαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογών αλλά αντιμετωπίστηκαν ως απλά παραδοτέα

4)  Η όποια χρηστική τους αξία δεν επικοινωνήθηκε για να αξιοποιηθεί όπως έπρεπε.

5) Δεν υποστηρίχθηκαν από ένα ενιαίο πλαίσιο προδιαγραφών συντήρησης και υποστήριξης – οι γνωρίζοντες καταλαβαίνουν-,

6)  Και τελικά απαξιώθηκαν και σταμάτησαν να λειτουργούν

 

Άλλα έργα όπως τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων του Γ ΚΠΣ δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία λόγω ποικίλων στρεβλώσεων, πολιτικών-κομματικών, τοπικών και οικονομικών συμφερόντων, στρεβλώσεων οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα ανάδοχοι οι οποίοι ολοκλήρωναν το έργο τους σε ένα νοσοκομείο μιας περιφέρειας να μην καταφέρνουν να ολοκληρώσουν το έργο τους σε άλλο νοσοκομείο της ίδιας υγεινομικής περιφέρειας. Από τότε και μέχρι σήμερα τα περισσότερα Νοσοκομεία όμως κάλυψαν μέσω διαγωνισμών τις ανάγκες τους εγκαθιστώντας πληροφοριακά συστήματα. Αυτό όμως έγινε χωρίς έναν κεντρικό σχεδιασμό σε επίπεδο προδιαγραφών και χωρίς πρωτίστως να έχουν καλυφθεί σημαντικά προκαταρτικά και θεμελιώση στοιχεία σχεδίασης όπως: κοινά μητρώα, κοινές κωδικοποιήσεις, κοινά πρότυπα εφαρμογής, κοινά λειτουργικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, υποδομές μηχανισμών διαλειτουργικότητας καθώς και χωρίς κοινά πλαίσια καθορισμού και προδιαγραφής συμβολαίων συντήρησης. Στοιχεία τα οποία υπάρχει ο κίνδυνος αν δεν προσέξουμε, να εγκλωβίσουν το Υπουργείο σε μονοπωλιακές πρακτικές και σε υψηλές και μη ανταποδοτικές χρεώσεις υποστήριξης.

 Η υποστήριξη των πολυπόθητων υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) του πολίτη αντί να σχεδιασθεί, με γνώμονα το όφελος του Πολίτη και ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο του σε πρώτο χρόνο στα συστήματα δευτεροβάθμιας φροντίδας Γενικού Γιατρού σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καλύπτοντας το 65-75% του μέσου συνόλου της διαχειρισθείσας Ιατρκής Πληροφορίας, ενσωματώθηκε με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν τη μοίρα των αντίστοιχων εφαρμογών – η αλήθεια είναι όπως λέει και η εμπειρία- άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να γνωρίσουν την μερική ή ολική απαξίωσή τους από το ήδη εργασιακά πιεσμένο Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων. Άρα η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και η ηλεκτρονική Υγεία είναι η λύση για να αποδώσει αυτή η προσπάθεια.

 Οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τα σημερινά ΠΕΔΥ αντί να υποστηριχθούν από αντίστοιχα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα σε όλες τις βαθμίδες υπηρεσίας τους εγκαταλήφθηκαν πλήρως απομηχανογραφημένα ενώ θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από τα πληροφοριακά συστήματα γειτονικών Νοσοκομείων αναφοράς.

 Αντί λοιπόν για τη δημιουργία εξωστρεφών πληροφοριακών συστημάτων με την υποστήιξη μηχανισμών αλληλεπίδρασης και διαλειτουργικότητας ακόμη και επιτυχημένες αναπτυξιακές δράσεις κατέληξαν να λειτουργούν με τη μορφή αποκομμένων πληροφοριακών νησίδων των οποίων τα πρωτογενή η δευτερογενή-παράγωγα δεδομένα τους αποτελούν υπεραξία των Φορέων υποδοχής τους και όχι πραγματικό όφελος του Πολίτη ή τη Δημόσια Υγεία  ή του Υπουργείου.

 Τέλος ακόμη και τα πιο επιτυχημένα πληροφοριακά συστήματα που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν μέσα στη δίνη της κρίσης το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δαπανών του ΕΟΠΥΥ, το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας του Υπουργείου Υγείας (ΒΙ), ξεκίνησαν, προχώρησαν, αλλά στην πορεία, ενεργοποίησαν τα συντεχνιακά αντανακλαστικά πολλών επαγγελματικών κλάδων και μάλιστα τις περισσότερες φορές ομολογώ, βάσιμα αφού δε στηρίχθηκαν σε διαδικασίες ανοικτής διαβούλευσης και δε βασίστηκαν σε διεθνείς πρακτικές, συνιστώντας το αποτέλεσμα μιας εποικοδομιτικής και παραγωγικής διαδικασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. ¨όλα αυτά είναι  βεβαίως σε πορεία διόρθωσης.

 Από την άλλη μεριά γνωρίζουμε όλοι πόσο πολυσύνθετα και πολύπλοκα είναι τα πληροφοριακά συστήματα υγείας. Ξέρουμε πως διαθέτουμε μια δεξαμενή ικανών φορέων ανάπτυξης, ξέρουμε πως διαθέτουμε υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ικανό ανθρώπινο δυναμικό και από πλευράς Δημόσιου και από πλευράς Ιδιωτικού τομέα. Ξέρουμε πως τα Πανεπιστήμιά μας είναι πρωτοπόρα σε ερευνητικά προγράμματα Ιατρικής Τεχνολογίας. Ξέρουμε πως άξιοι επιστήμονές μας αντί να προσφέρουν στη χώρα μας, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αλλού, γιατί δεν υπάρχουν εδώ οι αναπτυξιακές προϋποθέσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως αυτό που έχει ανάγκη η χώρα μας και το Υπουργείο είναι το κατάλληλο θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο για την υποστήριξη μιας σοβαρής και σωστά σχεδιασμένης πορείας ολοκλήρωσης των εφαρμογών και των συστημάτων πληροφορικής υγείας.

 Γνωρίζουμε πως η Ηλεκτρονική Υγεία σε όλες της τις εκφάνσεις έχει τεράστιο δρόμο να διανύσει και μπορεί να αποφέρει μετά τις τηλεπικοινωνίες τεράστια οφέλη για τον Πολίτη, για τις Επιτελικές δομές του Υπουργείου, για τους χρήστες επαγγελμάτων υγείας αλλά και για την αγορά εφαρμογών και υπηρεσιών στο σύγχρονο κόσμο της τεχνολογικής εξέλιξης. Παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στα Ευρωπαϊκά δρόμενα διαμόρφωσης ενός διακρατικού-διαλειτουργικού πλαισίου για την απόδοση συνολικών υπηρεσιών προς τους Ευρωπαίους πολίτες, προς την απόδοση Ευρωπαικών υπηρεσιών Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας, Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου, Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Ηλεκτρονικών Δαπανών και Αποζημιώσεων κλινικών και διαγνωστικών πράξεων, Μητρώων Μακροχρόνιων Ασθενών και γενικά Ασθενειών, Τεχνολογιών Αξιολόγησης των Ιατροτεχνολογικών Εξοπλισμών, Πρωτοκόλλων διάγνωσης και θεραπείας, Μηχανισμών Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων, Diagnostic Related Groups (DRGs), Έξυπνων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες μέσα από τον υπολογιστή τους ή από το κινητό τους τηλέφωνο, Big Data Analysis, silver economy, ιατρικός τουρισμός, intergrated health care services και όλα αυτά μέσα από ένα Ευρωπαϊκό Πλαισίο Διαλειτουργικότητας με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανισμών.

 Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν την ωρίμανση των δικών μας δράσεων και η Ελλάδα είναι ικανή και μπορεί να έχει κύριο ρόλο στην διαμόρφωση αυτών των κατευθύνσεων.

 Καλούμαστε λοιπόν σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, με πληθώρα προβλημάτων λόγω της αποδεδειγμένης οικονομικής δυσπραγίας να δώσουμε όλοι μας τον καλύτερο ευατό μας ανεξάρτητα από το βαθμό ευθύνης που μας αναλογεί να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό κερδίζοντας το στοίχημα.

 Εμείς λοιπόν από το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, η οποία έχει γίνει και Γενική Γραμματεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας, αναλαμβάνοντας πλήρως το μερίδιο που μας αναλογεί θα κινηθούμε προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις, δημιουργούμε και δεσμευόμαστε:

1)     Δημιουργούμε μόνιμο μηχανισμό επικοινωνίας και διαβούλευσης με τις Διευθύνσεις Πληροφορικής του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων για να καθοριστούν πλήρως οι προτεραιότητες κάλυψης των αναγκών μας σε επίπεδο Πληροφοριακών Εφαρμογών και Συστημάτων Υγείας

2)     Δημιουργούμε μόνιμο μηχανισμό επικοινωνίας και διαβούλευσης με τους Ιδιώτες παρόχους εφαρμογών και συστημάτων Υγείας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε έστω και ένα Νοσοκομείο

3)     Δημιουργούμε μόνιμο μηχανισμό εκπροσώπησης των Ακαδημαικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εθνικό Επίπεδο με στόχο την υποστήριξη ερευνητικών έργων σε όλους τους τομέις υγείας και την υποστήριξη Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Ερευνών και την οικονομική ενίσχυση τους μέσα από Εθνικά και Ευρωπαικά προγράμματα.

4)     Συστήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας σε πρώτη φάση αποτελούμενο από μέλη φορέων του κράτους με υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας. Το Συμβούλιο αυτό θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση πριν το τέλος του έτους.

5)     Υπογράφουμε προγραμματική συμφωνία με το HL7 Hellas και δημιουργήσαμε μόνιμο γραφείο-έδρα εκπροσώπησής του μέσα στο Υπουργείο σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των αναγκών του υπουργείου σε επίπεδο επιστημονικής επάρκειας

6)     Θα κινηθούμε στο ίδιο πλαίσιο σύναψης προγραμματικών συμφωνιών με Φορείς του Δημοσίου (όπως η ΗΔΙΚΑ) και άλλους Ιδιωτικούς Επιστημονικούς φορείς και θεσμικά όργανα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΕΛ/ΛΑΚ) και ΕΣΠΥ.

7)     Συστήνουμε το Εθνικό Σημείο Eπαφής (National Contact Point)με κύριο εκφραστή του την ΗΔΙΚΑ

8)   Ενισχύουμε την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Υπουργείου με τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας, αποτελούμενης από Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υποστήριξης Έργων, Κωδικοποιήσεων Μητρώου και Προτύπων Διαλειτουργικότητας, Ευρωπαϊκών Έργων και Συνεργασιών και Συνεχούς Εκπαίδευσης

9)    Δημιουργούμε άμεσα το Εθνικό Οικοσύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας το οποίο θα εμπεριέχει κάθε φορέα Δημόσιο, Ιδιωτικό και Ακαδημαικό, ο οποίος αποδεδειγμένα θα μπορεί να συνεισφέρει με την άποψή του και την τεχνική του επάρκεια στην προσπάθεια διαμόρφωσης του Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής Ηλεκτρονικής Υγείας

10)   Συστήνουμε το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας που θα αποτελεί έναν συγκερασμό των παραπάνω και το οποίο θα αποτελεί τη δεξαμενή αναπτυξιακής επάρκειας του Υπουργείου σε όλες τις βαθμίδες απόδοσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας

11)   Δημιουργούμε Ανοικτή Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαβούλευσης έργων και δράσεων Ηλεκτρονικής Υγείας στην οποία θα μπορούν όλοι να εκφέρουν την άποψή τους σε σχέση με αναπτυξιακές δράσεις και πολιτικές του Υπουργείου

12)    Σχεδιάζουμε από κοινού, απολύτως διαυγώς και με γνώμονονα το Δημόσιο Συμφέρον και το Συμφέρον του Πολίτη τον οδικό χάρτη υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας του Κράτους

13)     Ενισχύουμε τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου σε μια προσπάθεια υποστήριξης επικοινωνιακών δράσεων εξωστρέφειας των καλών πρακτικών ολοκλήρωσης των πληροφοριακών μας έργων με στόχο την επίτευξη εμπορικών συνεργασιών των Ελληνικών Εταιρειών Ηλεκτρονικής Υγείας με σημείο αναφοράς την Ελλάδα.

14)   Αποτυπώνουμε τις διοικητικές πράξεις σε επίπεδο υπηρεσιών φροντίδας υγείας που ταλαιπωρούν τους μακροχρόνια πάσχοντες στην προσπάθειά τους για πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας με σκοπό τη δημιουργία Μητρώου Μακροχρόνιων Ασθενών.

15)   Σκοπεύουμε να προτείνουμε την ένταξη του μαθήματος «Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας ασθενούς» στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών των ιατρών και νοσηλευτών της χώρας.

16)    Αξιοποιούμε στο έπακρο τους διατιθέμενους επιστημονικούς και αναπτυξιακούς πόρους του Υπουργείου με σκοπό την ανάδειξη της ικανότητας και της επάρκειας των υπαλλήλων του Υπουργείου και τη μείωση της σπατάλης ανάπτυξης έργων με τη μορφή που αυτά είχαν μέχρι σήμερα.

17)    Επανακαθορίζουμε το ρόλο του Υπουργείου σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και το HL7 με σκοπό τη δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού προδιαγραφής προτύπων και πιστοποίησης των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας και μόνιμης επικαιροποίησης τους για την πλήρη πιστοποίηση των εταιρειών και των φορέων ανάπτυξης που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υγεία βάσει διεθνών προτύπων και προφίλ (IHE-SNOWMED).

18)   Στόχος είναι η δημιουργία ενοποιημένης πλατφόρμας υπηρεσιών ψηφιακής Δημόσιας Υγείας για την παρακολούθηση, συντονισμό και την ανάλυση των αποτελεσμάτων,  των εκκινούμενων από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας δράσεων Δημόσιας Υγείας.

19)   Από το τέλος του χρόνου θα αρχίσει να λειτουργεί ο Άτλας Υγείας της χώρας σε μια πρώτη πιλοτική μορφή η οποία αναπτύσσεται από ικανότατα στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών του ΕΟΠΥΥ και ο οποίος θα περιέχει μια σειρά εφαρμογών ενημέρωσης του Πολίτη. Το έργο του ΕΟΠΥΥ θα είναι συνεχές και στις επόμενες εκδόσεις θα εμπεριέχει πληροφορίες και εργαλεία για Επιτελική χρήση και Ερευνητές και Επιστήμονες Υγείας. Ελπίζουμε όλοι να μας υποστηρίξετε στο δύσκολο αυτό εγχείρημά μας το οποίο αποδεικνύει πως το Υπουργείο Υγείας μπορεί και έχει τα μέσα να στηρίξει τέτοιες δράσεις.

20)   Ενισχύουμε τον συνεργατικό ρόλο του Πολίτη με την υποστήριξη μηχανισμών ενημέρωσης και διάδρασης του σε θέματα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Διαγνωστικών Εξετάσεων όπου ο Πολίτης θα μπορεί να ενημερώνεται με SMS στο κινητό του τηλέφωνο για συνταγογραφήσεις και εξετάσεις στο ΑΜΚΑ του.

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε πως όλη μας η στρατηγική διέπεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν δομικά στοιχεία του οδικού χάρτη ηλεκτρονικής υγείας της χώρας μας:

  1. Την εξυπηρέτηση ασθενών – διευκόλυνση πρόσβασης
  2. Σπάσιμο της γραφειοκρατίας
  3. Σπάσιμο διαφθοράς – κακοδιαχείρισης
  4. Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών
  5. Ανάπτυξη έρευνας – κλινικών μελετών στη χώρα μας.

 

 Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το όραμά μας για μια υγιή και εξωστρεφή πολιτική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας. Ξέρουμε ότι αυτό το όραμα για να υλοποιηθεί, πρέπει να συνεγείρει και να εμπνεύσει όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα αλλά και άλλους που έχουν τις γνώσεις και την όρεξη, να προσφέρουν. Αν τα καταφέρουμε θα έχουμε βάλει ένα λιθαράκι. Δεν παριστάνουμε τους σοφούς και τους μοναδικούς γνώστες της αλήθειας. Ελπίζουμε να σας πείσουμε ότι το όραμά μας αξίζει τον κόπο να υλοποιηθεί. Σε αυτό το δρόμο σας θέλουμε μαζί μας.

 

Σας ευχαριστώ πολύ

 

Ι. Μπασκόζος

 


επιστροφή