ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                                          

 

Τχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12Α

Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα

Πληροφορίες: Μ.Αθανασάκη

Τηλέφωνο: 213-2037553

Fax: 213-2037531

 

 

Αθήνα :     3.3.2017

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

«ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

 

Παρατείνεται η δημόσια  διαβούλευση του σχεδίου  των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές εξωτερικές)», για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017(ώρα 14:00) έως Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017(ώρα14:00)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.


επιστροφή