ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»

 

 

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων

του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».


Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε  στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή

του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με  την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

που ελήφθη κατά την 68η και από 14.12.2015 (θέμα 3ο) συνεδρίασή της. 


Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών από

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 (ώρα 14:00) έως Τρίτη 09 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00).

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

 

                                                                         Η Πρόεδρος

 

                                                            Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη

 

 

Εισαγωγικό μήνυμα δημόσιας διαβούλευσης:

http://www.opengov.gr/epy/


Ηλεκτρονική Διεύθυνση άρθρου προς σχολιασμό:

http://www.opengov.gr/epy/wp-content/uploads/downloads/2017/04/ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ-E.Π.Υ..pdf


επιστροφή