ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ - 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε  στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με  την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 68η και από 14.12.2015 (θέμα 3ο) συνεδρίασή της.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Τρίτη 30 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00) έως Τρίτη 06 Ιούνιος 2017 (ώρα 14:00).

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

 

                                                                         Η Πρόεδρος

 

                                                            Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη

 

Ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/epy/

Σχολιάσιμο άρθρο: http://www.opengov.gr/epy/?p=6362


επιστροφή