Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019

Το Υπουργείο Υγείας καλεί, στο πλαίσιο υλοποίησης των Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019 του Τρίτου Προγράμματος Δράσης της ΕΕ στον τομέα της Υγείας 2014 - 2020, τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς Δικαιούχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους για την υλοποίηση των τριών ακόλουθων συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων:
 
1.  JA-01-2019. Κοινή Δράση για την εφαρμογή επικυρωμένων βέλτιστων πρακτικών (Joint Action on implementation ο/ validated best practices) (συγχρηματοδότηση 6.000.000 ΕΥΡΩ ).
2. JA-02-2019. Κοινή Δράση για την ενίσχυση της ετοιμότητας για την υγεία και ανταπόκριση σε βιολογικές και χημικές τρομοκρατικές επιθέσεις (Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemica/ terror attacks) (συγχρηματοδότηση 5.000.000 ΕΥΡΩ ).
3. JA-03-2019. Κοινή Δράση για την εφαρμογή ψηφιακά ολοκληρωμένης φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο (Joint Action on implementation ο/ digitally enabled integrated person-centered care) (συγχρηματοδότηση 4.000.000 ΕΥΡΩ)
 
Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.
 
Περισσότερα θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.
 
Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας (τηλ. 213 216 1005: κα Βασσάλου ή 213 2161629: κος Καλογεράκης), fax: 2132161909, e-mail: intrel@moh.gov.gr

επιστροφή