Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις κοινές συγχρηματοδοτούμενες δράσεις

H Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών προκειμένου να διευκολύνει  τα κράτη – μέλη για την υλοποίηση  των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Προγράμματος Εργασίας έτους 2014 (Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία 2014 -2020), συγκέντρωσε τα πιο συχνά διατυπωμένα ερωτήματα, τα επεξεργάστηκε και δημοσίευσε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό οδηγό με τις σχετικές απαντήσεις.

 Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στα τηλ. επικοινωνίας: 213 216 1629, 213 216 1603, 213 216 1602, 213 216 1326

 ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) CHAFEA-HP-JA@ec.europa.eu

περισσότερα