Επείγουσα ανακοίνωση-Τροποποίηση του προγράμματος εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου Δεκεμβρίου 2017


ΨΤΑΧ465ΦΥΟ-Φ50-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017.pdf Μέγεθος: 758.3 KB

επιστροφή