Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών με έδρα την Αθήνα περιόδου Οκτωβρίου 2018


63Τ3465ΦΥΟ-Σ2Σ.pdf Μέγεθος: 120.7 KB

επιστροφή