Νομοθεσία

To Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας καθώς και των ενδιαφερομένων πολιτών, αναρτά βασικές Διατάξεις Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας αρμοδιότητάς του