Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου)

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου)

 

H Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης από τον Ο.Η.Ε. Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) με θέμα για το 2016: «Go Wild for Life: Zero Tolerance for the Illegal Wildlife Trade», σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ήδη από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, συμμετέχει στην ενημέρωση του κοινού για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Για το 2016, το σύνθημα του ΟΗΕ είναι «Go Wild for Life: Zero Tolerance for the Illegal Wildlife Trade». Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της UNEP, η έκρηξη του παράνομου εμπορίου προϊόντων άγριας ζωής απειλεί την πολύτιμη βιοποικιλότητα της Γης, καταστρέφοντας τη φυσική μας κληρονομιά και ωθώντας ολόκληρα είδη στα όρια της εξαφάνισης.

Το φετινό σύνθημα μας ενθαρρύνει να προστατέψουμε τα επαπειλούμενα είδη και να αναλάβουμε δράση ώστε να τα κρατήσουμε ασφαλή για τις μελλοντικές γενιές.

Γενικότερα, η συσχέτιση των τομέων υγείας και περιβάλλοντος αποκτά και διεθνώς εντονότατο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 24% της νοσηρότητας και το 23% όλων των θανάτων αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για το λόγο αυτό ο ΠΟΥ έχει δημιουργήσει αυτοτελή τομέα περιβαλλοντικής υγιεινής με σκοπό να επηρεάσει δημόσιες πολιτικές και να αποκαλύψει τις βασικές αιτίες των περιβαλλοντικών απειλών στην υγεία. Πρόσφατα έχουν εκπονηθεί από Διεθνείς Οργανισμούς (ΠΟΥ, ΕΕ) σχέδια δράσης Υγείας και Περιβάλλοντος, στην εκπόνηση των οποίων συμμετέχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, και ειδικότερα το Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος εκτείνονται σήμερα σε πλήθος αντικειμένων με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας (ποιότητα πόσιμου νερού και φυσικών μεταλλικών νερών, ασφαλής διάθεση υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων, ακτινοβολίες, κ.α.), διέπονται από πλήθος νομοθετικών κειμένων αποκλειστικής αρμοδιότητας και εξελίσσονται σε συνεχή βάση. Οι τομείς αυτοί διευρύνονται καθημερινά με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εμφάνιση και νέων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου (γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Η/Μ κύματα, κ.α.).

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία μας προτίθεται να συνδιοργανώσει Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Δικτύου Περιβαλλοντικής Ευθύνης των Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας», από κοινού με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17/6/2016 στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Υγείας.

Στις παρούσες συνθήκες, με την πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης και της λελογισμένης χρήσης πόρων, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας αναμένεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.


επιστροφή