Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα

Μεταφορτώστε την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας σχετικά με τη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.


2019-07-17-Εγκύκλιος για φυσικά φαινόμενα.pdf Μέγεθος: 453.5 KB

επιστροφή