Απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ: Εισηγητικό κείμενο για διαβούλευση για το νέο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ (συμπεριλαμβάνει και προτάσεις κοινής ομάδας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία)

Επισυνάπτουμε πρόταση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας για το νέο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, με τίτλο "ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ" (σε προνομοθετική διαβούλευση).  


επιστροφή