Κατάλογος ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης στην Ελλάδα - List of e-cigarettes and refill containers in Greece

Στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου, ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα, πληροφορίες για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται δημοσιοποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 7 του Ν. 4419/2016.


E - Cigarettes 16-07-2019.xlsx Μέγεθος: 1.3 MB

επιστροφή