Κατάλογος κατασκευαστών - εισαγωγέων ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης στην Ελλάδα - List of manufacturers and importers of e-cigarettes and refill containers in Greece

Στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου, ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα, πληροφορίες για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται δημοσιοποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 7 του Ν. 4419/2016.


E - Cigarettes 04-11-2018.xlsx Μέγεθος: 1.2 MB

επιστροφή