Κατάλογος προϊόντων καπνού και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα στην Ελλάδα - List of tobacco products and herbal products for smoking

Στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα καπνού, νέα προϊόντα καπνού και φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα, πληροφορίες για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται δημοσιοποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 και άρθρου 20 του Ν. 4419/2016.


Tobacco, Novel Tobacco, Herbal Products for Smoking 16-07-2019.xlsx Μέγεθος: 117.7 KB

επιστροφή