Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης

  Εφαρμογή Ψηφιακής Απεικόνισης Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης 


Το έργο τελεί υπό την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων


επιστροφή