Αποφάσεις

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 5/260 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.2.2017

Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης της Οργανικής Μονάδας της έδρας Ηράκλειο ΠΑ.Γ.Ν.Η. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», ως εκπαιδευτικών κέντρων πλήρους εξειδίκευσης [δύο(2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 5/258 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.10.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ4β/ΓΠοικ.20300/16-3-2016 Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική (ΦΕΚ 794/τ.Β’)»

περισσότερα

Κοινή Υπουργική Απόφαση για απόφαση 16/246 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/25.6.2014

Εγκατάσταση και λειτουργία της Θεραπευτικής Κλινικής μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου, καθώς και της Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οργανική μονάδα της έδρας του ενιαίου ΝΠΔΔ: Γενικό Νοσοκομείο ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’’

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 7/259 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/16.12.2016

Εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ – Οργανική Μονάδα Έδρας Αλεξανδρούπολη

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 15/260 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.2.2017

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Ήπατος του Γ.Ν.Α. ‘‘ΛΑΪΚΟ’’

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 6/258 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/21.10.2016

Ανανέωση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού του Γ.Ν.Α. ‘‘ΛΑΪΚΟ’’

περισσότερα

Υπουργικές Αποφάσεις για απόφαση 5/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Αναγνώριση του Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Φορέας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης ως Εκπαιδευτικού Κέντρου Πλήρους Εξειδίκευσης [δύο (2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

Αναγνώριση του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Π. ‘‘ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ’’ ως Εκπαιδευτικού Κέντρου Πλήρους Εξειδίκευσης [δύο (2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 4/259 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/16.12.2016

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)

περισσότερα

Υπουργικές Αποφάσεις για απόφαση 3/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων

(3 Αποφάσεις)

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 15/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής – Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ως κέντρου τοποθέτησης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων διαδερμικά

περισσότερα

Previous Σελίδα
από 4 Next