Αποφάσεις

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 26/260 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.2.2017

Σχετικά με τη διάλυση των κυτταροστατικών και βιολογικών φαρμάκων

περισσότερα

Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετ. απόφαση 9/260 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.2.2017

Μετεγκατάσταση της Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 12/263 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/7.7.2017

Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών ως κατάλληλου για άσκηση ιατρών προς απόκτηση εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 9/263 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/7.7.2017

Αναγνώριση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ως κατάλληλης για άσκηση ιατρών προς απόκτηση εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία

περισσότερα

Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετ. απόφαση 3/259 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/16.12.2016

Τροποποίηση της με αρ.Υ4α/οικ.1320/1998 ΚΥΑ (ΦΕΚ 99/Β’/1998) «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 5/260 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.2.2017

Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης της Οργανικής Μονάδας της έδρας Ηράκλειο ΠΑ.Γ.Ν.Η. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», ως εκπαιδευτικών κέντρων πλήρους εξειδίκευσης [δύο(2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 5/258 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.10.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ4β/ΓΠοικ.20300/16-3-2016 Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική (ΦΕΚ 794/τ.Β’)»

περισσότερα

Κοινή Υπουργική Απόφαση για απόφαση 16/246 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/25.6.2014

Εγκατάσταση και λειτουργία της Θεραπευτικής Κλινικής μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου, καθώς και της Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οργανική μονάδα της έδρας του ενιαίου ΝΠΔΔ: Γενικό Νοσοκομείο ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’’

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 7/259 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/16.12.2016

Εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ – Οργανική Μονάδα Έδρας Αλεξανδρούπολη

περισσότερα

Previous Σελίδα
από 4 Next