Αποφάσεις

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 15/260 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.2.2017

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Ήπατος του Γ.Ν.Α. ‘‘ΛΑΪΚΟ’’

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 6/258 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/21.10.2016

Ανανέωση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού του Γ.Ν.Α. ‘‘ΛΑΪΚΟ’’

περισσότερα

Υπουργικές Αποφάσεις για απόφαση 5/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Αναγνώριση του Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Φορέας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης ως Εκπαιδευτικού Κέντρου Πλήρους Εξειδίκευσης [δύο (2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

Αναγνώριση του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Π. ‘‘ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ’’ ως Εκπαιδευτικού Κέντρου Πλήρους Εξειδίκευσης [δύο (2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 4/259 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/16.12.2016

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)

περισσότερα

Υπουργικές Αποφάσεις για απόφαση 3/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων

(3 Αποφάσεις)

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 15/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής – Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ως κέντρου τοποθέτησης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων διαδερμικά

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 16/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Αιμοδυναμικής Μονάδας της Παν/μιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΔΠΘ/ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Οργανική Μονάδα Έδρας Αλεξανδρούπολης) ως κέντρου τοποθέτησης διαδερμικών / ενδοαυλικών αορτικών βαλβίδων

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 17/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Ηρακλείου ως κέντρου τοποθέτησης βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 18/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Ιδ. Κλινικής με την επωνυμία «EUROMEDICA – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ως κέντρου τοποθέτησης βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 19/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Ιδ. Κλινικής με την επωνυμία «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN» και με το διακριτικό τίτλο «METROPOLITAN HOSPITAL» ως κέντρου διαδερμικής εμφύτευσης αορτικών βαλβίδων

περισσότερα

Previous Σελίδα
από 4 Next