Πρακτικά Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η΄

Πέμπτη  26 Ιουλίου 2012

 

Εισερχόμαστε στη δεύτερη με αριθμό 23/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με την παρακράτηση μέρους των συντάξεων των ψυχικά πασχόντων ατόμων που φιλοξενούνται σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Στον ερωτώντα συνάδελφο θα απαντήσει η Υφυπουργός Υγείας κ. Φωτεινή Σκοπούλη.

Παρακαλώ ο ερωτών συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του για δύο λεπτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Με το νόμο για τις μεταμοσχεύσεις του 2011 και τον εφαρμοστικό νόμο για το μνημόνιο του Φεβρουαρίου του 2012 θεσπίστηκαν διατάξεις για παρακράτηση μέρους των συντάξεων των ψυχικά πασχόντων που φιλοξενούνται σε κοινοτικές στεγαστικές δομές του δημοσίου και ιδιωτικού –μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- τομέα.

Η σχετική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε για τον πρώτο νόμο και αφορά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θεσπίζει παρακράτηση από 50% έως 80%. Είναι μια άνιση κλιμακωτή παρακράτηση. Για το τμήμα της σύνταξης μέχρι 500 ευρώ έχουμε παρακράτηση του 50% της σύνταξης. Για το τμήμα από 500 έως 700 ευρώ έχουμε παρακράτηση σε ποσοστό 70%, ενώ για το τμήμα της σύνταξης από 700 ευρώ και πάνω υπάρχει 80% παρακράτηση.

Είναι φανερό ότι αυτές οι διατάξεις είναι ευθέως αντισυνταγματικές. Για τους ασθενείς πληρώνουν τα ταμεία τους. Στους ασθενείς έχουν γίνει όλες εκείνες οι κρατήσεις και οι μειώσεις που έχουμε υποστεί όλοι οι Έλληνες. Επίσης, δεν υφίσταται η έννοια της δημόσιας και δωρεάν υγείας, κυρίως για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με αυτές τις διατάξεις.

Ερωτάται, λοιπόν, η κυρία Υπουργός αν έχει τη διάθεση να καταργήσει αυτές τις διατάξεις και να επαναφέρει τη δημόσια και δωρεάν υγεία όπως πρέπει και αν η Κυβέρνηση σκέπτεται να ενισχύσει τις δομές αυτές –οικοτροφεία, ξενώνες- αποασυλοποίησης και επανένταξης που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους συνανθρώπους μας και να δώσει γενικότερη στήριξη στις δομές ψυχικής υγείας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.

Το λόγο έχει για τρία λεπτά, προκειμένου να απαντήσει στην ερώτηση του κυρίου συναδέλφου, η Υφυπουργός κ. Φωτεινή Σκοπούλη.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Θα ήθελα τέσσερα λεπτά, αν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε και δευτερολογία, κυρία Υφυπουργέ. Θα υπάρχει βέβαια και η σχετική ανοχή.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Καλώς, κύριε Πρόεδρε.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που τίθεται ενώπιων σας, αν και είστε πολύ λίγοι μέσα σε αυτήν την Αίθουσα, το θέμα της Ψυχικής Υγείας με αφορμή την ερώτηση του κ. Κώστα Ζαχαριά. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο αφορά ουσιαστικά στην αναγκαστική συμμετοχή του χρονίως πάσχοντα ασθενή στην οικονομική δαπάνη περίθαλψης, της αποκατάστασής του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τον ψυχικά πάσχοντα ασθενή.

Πολλοί από εσάς μπορεί να μη γνωρίζετε ότι από το 2000 επιχειρείται μία ψυχιατρική μεταρρύθμιση για την ορθότερη αντιμετώπιση των ασθενών με ψυχικά νοσήματα. Ένας από τους στόχους είναι οι ψυχικά ασθενείς που χρίζουν παρατεταμένης φροντίδας, να μην παραμένουν στο νοσοκομείο αλλά να παρακολουθούνται, να εκπαιδεύονται και να επανεντάσσονται στον κοινωνικό ιστό μέσα από διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μικρές λειτουργικές δομές στην κοινότητα.

Οι δομές αυτές σήμερα αριθμούνται στις τετρακόσιες πενήντα πέντε και φιλοξενούν τρεις χιλιάδες τετρακόσιους περίπου πάσχοντες σε όλη την Ελλάδα. Οι τριακόσιες είκοσι έξι είναι δομές που ανήκουν στο δημόσιο και οι εκατόν είκοσι εννέα αποτελούν δομές που ανήκουν σε επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όλες οι δομές, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς, λειτουργούν με δαπάνες του Υπουργείου Υγείας. Τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών οφείλουν να αποδίδουν τα αντίστοιχα νοσήλια σε αυτές τις δομές. Τον τελευταίο χρόνο με τον ΕΟΠΥΥ αυτό δεν γίνεται ακόμη!

Επίσης, είναι θεσμοθετημένο ότι το 2% των προμηθειών του ΕΣΥ θα αποδίδεται στις δομές αυτές. Δεν είναι γνωστό εάν αυτό συμβαίνει. Το ποσό που πληρώνει το Υπουργείο Υγείας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το ποσό για δομές δημοσίου χαρακτήρα είναι απροσδιόριστο ακόμα! Πιθανότατα στο τέλος του μήνα να έχουμε στοιχεία. Αυτή είναι η κατάσταση του δημοσίου.

Το κόστος ανά άτομο στις ιδιωτικού χαρακτήρα δομές έχει μεγάλη διακύμανση. Σε μία συγκεκριμένη μορφή δομής, παραδείγματος χάριν σε ένα οικοτροφείο, το κόστος κυμαίνεται από 26.000€ μέχρι 56.000€ το χρόνο κατά άτομο.

Γιατί υπάρχει αυτή η ανομοιογένεια; Η ακριβότερη παροχή υπηρεσίας υγείας είναι πιο αποτελεσματική από τη φθηνότερη; Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αξιολόγησης των δομών αυτών.

Ας επανέλθουμε, όμως, στο νόμο. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε, όπως είπε και ο κ. Ζαχαριάς, πριν από ένα χρόνο. Άλλο ένα κομματάκι του ψηφίστηκε εννέα μήνες μετά. Και στη συνέχεια ήρθε ένα προεδρικό διάταγμα.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας της κυρίας Υφυπουργού)

Παρακαλώ, θα ήθελα ακόμη δύο λεπτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Υπουργέ, να ξέρετε ότι έχετε και δευτερολογία.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν θα την εξαντλήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αυτό είναι δικαίωμά σας, αλλά…

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.

Η όλη προσέγγιση του θέματος μάλλον δηλώνει προχειρότητα, αν και θα ήθελα να πιστεύω ότι δηλώνει αβουλία για την εφαρμογή του.

Θα ήθελα παρεμπιπτόντως να σας ενημερώσω ότι ουδέποτε συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό των εσόδων το ποσό που αναμενόταν από τη συμβολή των ασφαλισμένων και πιθανότατα δεν έχει υπολογιστεί ποτέ. Χονδρικά το υπολογίζουμε κάτω από το 2% της συνολικής χορήγησης από το Υπουργείο Υγείας.

Ο νόμος αυτός πάντως είναι αποκύημα της ανάγκης για μείωση της κρατικής επιχορήγησης, όπως σαφώς αναγράφεται και στην εισαγωγή του. Δεν θα μιλήσω για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Θα σας επισημάνω όμως ένα μείζον σφάλμα που γίνεται κατά συρροήν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι η κατάργηση πρακτικών και αξιών που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους στη λειτουργία ενός χώρου και μιλάμε για το χώρο της υγείας.

Δεν ισοπεδώνονται τα πάντα προς όφελος του κόστους και του κέρδους. Στην ιατρική, πολλώ δε μάλλον στην ψυχιατρική, στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι η αυτονόμηση του ασθενή. Εάν ο ασθενής έχει κάποιο εισόδημα, αυτό αποτελεί και πρέπει να αποτελεί εργαλείο για την ψυχοκοινωνική αυτονόμηση και την ισορροπία του.

Η καταστρατήγηση, είτε αυτή προέρχεται από την πολιτεία είτε από το συγγενικό του περιβάλλον, της δυνατότητας του πάσχοντα να χειρίζεται το εισόδημά του δεν συνάδει με τη θεραπευτική αντιμετώπισή του.

Αν τώρα θίξουμε και νομικά ζητήματα, απλώς θα σας επισημάνω ότι αυτός ο νόμος αντίκειται σε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Υπουργέ, στη δευτερολογία σας μπορείτε να αναπτύξετε τα νομικά ζητήματα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.

Αντίκειται σε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα συνταγματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Τέτοια είναι η ισότητα απέναντι στο νόμο, η ιδιοκτησία και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την υγεία και την αυτονομία. Υπάρχουν σχετικές γνωμοδοτήσεις τις οποίες θα σας καταθέσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστώ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Επί του πρακτέου, εισηγούμαστε την κατάργηση των σχετικών διατάξεων, παράγραφος 9 του άρθρου 66 του ν. 3984 κ.λπ..

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αυτό εννοούσατε όταν λέγατε ότι τελειώνετε;

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Επίσης, την κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 30, την υπουργική απόφαση…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ακούστε, κυρία Υπουργέ. Εδώ υπάρχει μία διαδικασία, η οποία ακολουθείται για όλους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το οποίο κάνετε. Έχετε τη δευτερολογία σας. Δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό να μιλάτε στην πρωτολογία σας έξι λεπτά, τα οποία έχετε σχεδόν εξαντλήσει. Αυτός ο χρόνος είναι και για την πρωτολογία και τη δευτερολογία σας.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Εντάξει. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Πρέπει να ακολουθούμε κάποιους κανόνες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.

Παρακαλώ τον ερωτώντα Βουλευτή να λάβει το λόγο για τρία λεπτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Η κυρία Υπουργός τα ανέφερε όλα και είναι θετικό ότι εισηγείται ή τουλάχιστον εκφράζει τη βεβαιότητά της ότι ο νόμος -σε αυτό το τμήμα του τουλάχιστον- θα καταργηθεί.

Όμως, παρ’ όλο που δέχομαι αυτήν τη δήλωση, θέλω να εκφράσω τη δυσπιστία μου επειδή ο νόμος είναι ο εφαρμοστικός νόμος για το μνημόνιο 2. Ενδεχομένως εκεί θα προκύψουν προβλήματα, αφού την ίδια στιγμή, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, δεν καταργείται η παρακράτηση του 1 ευρώ από τις χειρόγραφες συνταγές -αυτό αφορά τεράστιο κομμάτι του αγροτικού πληθυσμού, που δεν καλύπτεται από το διαδίκτυο και αναγκαστικά γράφονται χειρόγραφα- ακριβώς και μόνο επειδή είναι μνημονιακή επιταγή.

Χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι το τμήμα των χρημάτων που παρακρατείται από τους ψυχικά πάσχοντες πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή δεν δίδεται για τη βελτίωση της δικής τους περίθαλψης.

Από την άλλη μεριά, είναι γεγονός ότι ακόμη και η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές κρίνει το νόμο αντισυνταγματικό και πλήθος, επίσης, συνδικαλιστικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδας.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι το δεύτερο σκέλος της ερώτησης αφορούσε τη στήριξη της ψυχικής υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χθεσινά δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρουν ότι μόνο 3,3% των κοινοτικών κονδυλίων έχουν απορροφηθεί από τον τομέα ψυχικής υγείας.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Δεν μπορούμε, λοιπόν, να κατακρατούμε εκείνο το κομμάτι που αφορά τους πιο ευάλωτους από τις ευαίσθητες ομάδες, τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή στην κοινωνία, να υποχρεώνουμε μάλιστα το προσωπικό των δομών να εισπράττει αυτά τα χρήματα ή τουλάχιστον να παραλαμβάνει τα έγγραφα με την υπογραφή της αποδοχής από ανθρώπους που έχουν εγκλειστεί ενδεχομένως. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγκλεισθέντες με δικαστική απόφαση, παραμένουν με δικαστική συνδρομή, ακούσιες εισαγωγές και παρ’ όλα αυτά τους γίνεται κατακράτηση. Για ποια δωρεάν δημόσια υγεία μιλάμε, όταν κατακρατάς 50% από τον ασφαλισμένο του ΟΓΑ, δηλαδή του αποδίδεις 183,5 ευρώ το μήνα; Για ποιες ατομικές ανάγκες που σχετίζονται με την αξιοπρέπεια του ατόμου γίνεται λόγος;

Αυτή η εγκύκλιος του κ. Λοβέρδου θεωρώ ότι είναι η πιο ευτελιστική των θεσμών υγείας στην Ελλάδα. Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει και τα θέματα ψυχικής υγείας και οι ανάγκες της να χρηματοδοτούνται οπωσδήποτε και να υπάρχει δωρεάν και δημόσια ψυχική υγεία, που είναι δικαίωμα όλων μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ.

Θα απαντήσει η κυρία Υφυπουργός για τρία λεπτά.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Συμφωνούμε. Δεν θα χρησιμοποιήσω τα τρία λεπτά. Θα ολοκληρώσω για το δεύτερο σκέλος.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, θα εξασφαλιστεί η απόδοση των θεσμοθετημένων αναλογούντων εσόδων, τα οποία δεν υφίστανται τώρα, δεν τα παίρνουν, όπως η οφειλή από τον ΕΟΠΥΥ, η απόδοση 2% της προμήθειας του ΕΣΥ. Θα κινητοποιήσουμε τους μηχανισμούς για την αξιολόγηση των δομών για την αποτελεσματικότητά τους και το κόστος τους.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης θα εκτιμήσουμε τις πραγματικές χωροταξικές και λειτουργικές ανάγκες και θα τις συνδέσουμε με την αξιοποίηση της περιουσίας του Υπουργείου.

Θα αξιοποιήσουμε τα κοινοτικά χρήματα με αυστηρά κριτήρια που αφ’ ενός θα υποστηρίζουν ουσιαστικά τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και αφ’ ετέρου θα εξασφαλίζουν τη διαχρονική βιωσιμότητα των δομών, δεν θα έρχεται ο καθένας και θα παίρνει ένα ΕΣΠΑ και θα το κάνει για έξι μήνες μια θέση εργασίας. Και μετά τι;

Υπάρχουν κανόνες και στα ΕΣΠΑ οι οποίοι δεν έχουν ακόμη λειτουργήσει και θέλω να σας ενημερώσω, κύριε Ζαχαριά, ότι αυτό δεν είναι απαίτηση του μνημονίου. Απαίτηση του μνημονίου είναι να κοπούν οι φαρμακευτικές δαπάνες, οι οποίες όμως μεταφράστηκαν από το ελληνικό Κοινοβούλιο και από την προηγούμενη κυβέρνηση σαν «κόβουμε απ’ όπου μπορούμε να κόψουμε, αλλά δεν πειράζουμε το φάρμακο».

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ.


επιστροφή