2η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας

2η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας


Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Δημόσιας Υγείας

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σήμερα Τρίτη 10/07/2018 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.), υπό την Προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κου Ι. Μπασκόζου. 

Συζητήθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την Δημόσια Υγεία 2017-2021 που ετοιμάστηκε μετά το Συνέδριο Μάρτιος 2017 με την συμβολή του ΠΟΥ και ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Αναπτύχθηκε πλούσια συζήτηση γύρω από τους στόχους ανά πεδίο δράσης, έγιναν προτάσεις βελτιώσεις και συμφωνήθηκε σε επόμενη συνεδρίαση να επικαιροποιηθεί το τελικό σχέδιο για την Δημόσια Υγεία.  


επιστροφή