Εγκύκλιοι (3) για την έναρξη λειτουργίας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)

Στηθοσκόπιο πάνω σε βιβλίο

Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net

Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014

1.Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ.

2.Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.Δ.Υ. 

3.Αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών-οδοντιάτρων ΕΣΥ των ΠΕ ιατρών-οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των Δ.Υ.Πε.

 


Σχετικά άρθρα

Στηθοσκόπιο πάνω σε βιβλίο

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)

Ο Νόμος για τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. περισσότερα

επιστροφή