Ματαίωση και επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες μεταστέγασης του ΕΚΕΠΥ


17PROC001706735 2017-07-17.pdf Μέγεθος: 285.5 KB

επιστροφή