Προκήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υποστήριξη των Κεντρικών Συστημάτων , Δικτύων &Υλικού καθώς και προμήθεια λογισμικού των κεντρικών εξυπηρετητών


50099 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed.pdf Μέγεθος: 2.1 MB

επιστροφή