Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμούς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του πληροφοριακού συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας (ΒI-Health) του Υπουργείου Υγείας


Hlektron. Dimos. Sintir. BI.pdf Μέγεθος: 2.3 MB

επιστροφή