Ανακοίνωση-πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής υπηρεσίας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αθήνας) και του Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας - Θράκης ( Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Θεσσαλονίκης)


επιστροφή