Προκηρύξεις επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%A98465%CE%A7%CE%98%CE%9E-30%CE%A1

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (14ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E0%CE%95465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A8%CE%9F%CE%A6

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (13ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D6%CE%9F465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A3%CE%91%CE%9E

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (53ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύουν.

Προθεσμία:

Τετάρτη   21   Φεβρουαρίου   2018 και ώρα 14.00 μμ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A8%CE%9E4653%CE%A0%CE%A3-%CE%98%CE%A5%CE%95

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (54ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύουν.

Προθεσμία:

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 ώρα 14.00 μμ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A614653%CE%A0%CE%A3-1%CE%9E3

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (37ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A12%CE%92465%CE%A7%CE%980-%CE%A965

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (33ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A13465%CE%A7%CE%980-1%CE%A80

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (36ΕΣ/2018)για την πλήρωση θέσης του Τομεακού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%A5%CE%91465%CE%A7%CE%980-9%CE%A1%CE%A6

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (34ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Τομεακού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄ 33) , όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%A0%CE%A3465%CE%A7%CE%980-7%CE%97%CE%A9

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (35ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Τομεακού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/603%CE%A5465%CE%A7%CE%980-%CE%98%CE%9E%CE%A9

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (45ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει

Προθεσμία:

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%9B%CE%984653%CE%A04-%CE%92%CE%94%CE%95

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (44ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 (Α΄33) όπως ισχύει

Προθεσμία:

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%9D%CE%9E4653%CE%A04-%CE%A6%CE%A97

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (24ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει

Προθεσμία:

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%9E%CE%9E%CE%A9-%CE%A00%CE%A5

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (23ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016(Α΄ 33), όπως ισχύει

Προθεσμία:

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F8%CE%9B%CE%A9-%CE%9A4%CE%9F

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (10ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει

Προθεσμία:

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A6%CE%92%CE%A9-%CE%91%CE%A6%CE%99

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών)

Προθεσμία:

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 µ.µ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A8%CE%A6465%CE%A7%CE%987-%CE%A8%CE%916

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (17ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών)

Προθεσμία:

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 µ.µ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%9E7465%CE%A7%CE%987-%CE%9E2%CE%9B

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών)

Προθεσμία:

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 µ.µ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9912465%CE%A7%CE%987-%CE%93%CE%9C%CE%97

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών)

Προθεσμία:

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 µ.µ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%9E3465%CE%A7%CE%987-1%CE%9F5

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (46ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016(Α΄33), όπως ισχύει

Προθεσμία:

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A5%CE%95%CE%A9-%CE%95%CE%9E%CE%94

 

 

Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (47ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016(Α΄33), όπως ισχύει

Προθεσμία:

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A68%CE%A9-%CE%A7%CE%A6%CE%93

 

 

 


επιστροφή