Προκηρύξεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Τίτλος:           

 

Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του  Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A07%CE%9F465%CE%981%CE%A9-%CE%A6%CE%A6%CE%9C

 

 

Παρακάτω θα βρείτε παλαιότερες προκηρύξεις των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία:

 

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Δευτέρα 05.02.2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%9E%CE%9E%CE%97-9%CE%A1%CE%92

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Δευτέρα 05.02.2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A3%CE%A1%CE%A7%CE%97-74%CE%9F

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

Δευτέρα 05.02.2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%9A5%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%94

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης πέντε (5) Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει

Προθεσμία:

Δευτέρα 05.02.2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%96%CE%97%CE%97-%CE%9D%CE%916

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Προθεσμία:

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%982465%CE%A7%CE%98%CE%95-%CE%9C59

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει .

Προθεσμία:

07/02/2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A1%CE%A04653%CE%A0%CE%A9-%CE%A6%CE%9D%CE%9F

 

Τίτλος:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 84-86 ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.3528/2007), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Προθεσμία:

Πέμπτη 08-02-2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%97%CE%A84653%CE%A0%CE%A3-25%CE%A5

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Προθεσμία:

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%9E%CE%A9465%CE%981%CE%A9-%CE%9F%CE%A76

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Προθεσμία:

14 Φεβρουαρίου 2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/625%CE%9B4653%CE%A0%CE%A9-%CE%A3%CE%97%CE%A5

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

08-02-2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%93%CE%9A4653%CE%A08-%CE%96%CE%A3%CE%A8

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών)

Προθεσμία:

12.2.2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%A59465%CE%A7%CE%987-%CE%9C%CE%A7%CE%9C

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών

Προθεσμία:

12.2.2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A74465%CE%A7%CE%987-%CE%97%CE%9F6

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει

Προθεσμία:

7-2-2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%976%CE%A9-%CE%9A%CE%932

 

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει

Προθεσμία:

Τρίτη 20-02-2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%920465%CE%A7%CE%98%CE%9E-1%CE%99%CE%92

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ' εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει

Προθεσμία:

9 Φεβρουαρίου 2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F6%CE%9E4653%CE%A04-%CE%99%CE%A6%CE%9C

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ' εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει

Προθεσμία:

9 Φεβρουαρίου 2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%98%CE%A8%CE%9D4653%CE%A04-%CE%A76%CE%93

 

Τίτλος:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ' εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει

Προθεσμία:

9 Φεβρουαρίου 2018

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9F%CE%A34653%CE%A04-%CE%9C3%CE%A4

 


επιστροφή