Προσκλήσεις εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων (Ιούλιος-Αύγουστος 2018)

Τίτλος: 

 Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (80ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα  ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.  4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%9E%CE%A44653%CE%A08-%CE%9F%CE%95%CE%A3

 

Τίτλος:

 Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (73ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%9D%CE%A9465%CE%A7%CE%998-7%CE%988

 

Τίτλος:

 Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (68ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A916465%CE%A7%CE%980-7%CE%93%CE%A3

 

Τίτλος:

 Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (65ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει.

Προθεσμία:

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύνδεσμος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%A0%CE%954653%CE%A0%CE%A9-5%CE%A3%CE%92

 

 

 


επιστροφή