Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ιατρών στο ΕΚΕΠΥ 19-9-2018

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Ιατρούς του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ πλην Συντονιστών Διευθυντών, να δηλώσουν επιθυμία απασχόλησης στο ΕΚΕΠΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekepy@moh.gov.gr μέχρι την 15-10-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν στο Κέντρο Επιχειρήσεων ΕΚΕΠΥ, προκειμένου να στελεχωθεί η Ιατρική Ομάδα του ΕΚΕΠΥ που θα διαχειρίζεται σε 24ωρη καθημερινή βάση τις εισαγωγές και την εν γένει διαχείριση των ασθενών στις ΜΕΘ.
Για την απασχόληση στο ΕΚΕΠΥ οι ιατροί αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Επισημαίνεται ότι οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί Ε.Σ.Υ στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας του ΕΚΕΠΥ δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εφημεριών της οργανικής τους θέσης.
Υπεύθυνος για το χειρισμό του θέματος και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων ορίζεται ο Προϊστάμενος του τμήματος Συντονισμού Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων του ΕΚΕΠΥ κ. Κατερινόπουλος Απόστολος.
Παρακαλούμε να προωθηθεί σε όλα τα Νοσοκομεία Αττικής αρμοδιότητας 1ης και 2ης ΥΠΕ και με ευθύνη των Διοικητών και Διευθυντών των κλινικών να ενημερωθεί το προσωπικό τους.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ


επιστροφή