Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. 77611/10102018

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ


σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών των κάτωθι Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ως εξής:

α.) 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:
1. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Παίδων «Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»", Αναπληρωτής Διοικητής
β.) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:
1. Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Αναπληρωτής Διοικητής
γ.) 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:
1. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", Διοικητής
δ.) 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης:
1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, Αναπληρωτής Διοικητής

 

 


επιστροφή