Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών θέσεων διευθυντών στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τις θέσεις τριών Διευθυντών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», παρατείνεται έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 24:00.
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων και η αποστολή βιογραφικού σημειώματος γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@instdrg.gr


επιστροφή