Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Yπουργείου

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι από 16-11-2018 μέχρι 26-11-2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


επιστροφή