Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της Αρ.Πρωτ.: Α2γ/ Γ.Π.οικ.42212/02-06-2017 απόφασης πρόσκλησης ενδιαφέροντος ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου


ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017.pdf Μέγεθος: 1.3 MB

επιστροφή