Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της Αρ.Πρωτ.: Α2γ/ Γ.Π.οικ.61947/10-08-2017 απόφασης πρoκήρυξης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου


ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10-08-2017.pdf Μέγεθος: 2.4 MB

επιστροφή