Ιδρυτικός Νόμος για ΕΛΣΤΑΤ

Επισυνάπτεται:

Ιδρυτικός νόμος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ν.3820/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 


επιστροφή