Ορισμός Στατιστικού Επικεφαλής και σύσταση Ομάδας Υποστήριξης

Επισυνάπτεται η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας με την οποία ορίζεται ο Στατιστικός Επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας καθώς και πραγματοποιείται η σύσταση της Ομάδας Υποστήριξης της Στατιστικού Επικεφαλής. 


επιστροφή