Συνοπτικός πίνακας καταγραφής στατιστικών σειρών

Επισυνάπτεται:

Συνοπτικός Πϊνακας καταγραφής των χαρακτηριστικών  των παραγόμενων στατιστικών σειρών κάθε κατηγορίας από τους παραγωγούς στατιστικών σειρών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.


επιστροφή