Ερωτηματολόγιο συμμόρφωσης φορέων

Επισυνάπτεται:

Δομημένο ερωτηματολόγιο κάθε στατιστικής σειράς όπου σε αυτό θα καταγραφούν τεκμηριωμένα οι απαντήσεις των παραγωγών των στατιστικών σειρών και των φορέων στους οποίους ανήκουν αναφορικά με το βαθμό συμμόρφωσης τους σε σχέση με τα αναγραφόμενα στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής παραγωγών συνόλων δεδομένων (εκδόσεως ΕΛΣΤΑΤ). 


επιστροφή