Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α) 40353/08-06-2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής». Ο


YΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 09092017.pdf Μέγεθος: 366.3 KB

επιστροφή