Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφαση συγκρότησης

05/02/2018

Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές συγκροτήθηκε, στο Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Α1β/Γ.Π.οικ. 36223/15-5-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 229/16-5-2017/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) με θέμα «Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές (2017 – 2022)».

Η Ειδική Επιτροπή Προστασίας Ελέγχου των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές αποτελείται από εννέα μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά με πενταετή θητεία. Η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη.

Η σύνθεσή της είναι: 1 ψυχίατρος, 1 παιδοψυχίατρος, 1 κοινωνικός λειτουργός, 1 νοσηλευτής, 1 ψυχολόγος, 2 νομικοί, 1 εκπρόσωπος των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 1 εκπρόσωπος των συλλόγων οικογενειών ληπτών ψυχικής υγείας.

Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής 2017-2022:

Μαρία Μητροσύλη, νομικός. Αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μιου Δυτικής Αττικής στο «δίκαιο της υγείας & κοινωνιολογία δικαίου», Πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη-Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας, Μέλος ΔΣΑ.

Μέλη της Ειδικής Επιτροπής 2017-2022:

Μιχάλης Δικαιάκος, ψυχίατρος. Δρ Ψυχιατρικής, Διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βόλου.

Αλίκη Γρηγοριάδου, παιδοψυχίατρος. MD, PhD, Ομαδική αναλύτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη Μονάδας Παιδιών και Εφήβων Αθήνας του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), Συντονίστρια Επιστημονικού Έργου ΕΚΕΨΥΕ

Βαγγέλης Ζαχαριάς, κοινωνικός λειτουργός. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προϊστάμενος Τμήματος (2012-2005), Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (Κοινοτικό Σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ»), Υπεύθυνος Ξενώνα, Συντονιστής (1998-1993)

Ειρήνη Παρή, νοσηλεύτρια. Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΨΝΑ

Παναγιώτα Φίτσιου, ψυχολόγος. MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μιου Ιωαννίνων. Συνεργάτης Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας και Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων.

Γιάννης Αλεξάκης, νομικός. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ, μέλος του ΔΣΑ.

DElia Paolo, εκπρόσωπος ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Σωματείο «Αναγέννηση».

Νίκη-Ελένη Νομίδου, εκπρόσωπος των συλλόγων οικογενειών ληπτών ψυχικής υγείας. Πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Σερρών & ΠΟΣΟΨΥ και

Χριστίνα Μπίκου Πρόεδρος ΣΟΨΥ Πατρών, Μέλος ΠΟΣΟΨΥ και Μέλος Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας.

Γραμματεία: Χρύσα Ευσταθιάδου Υπουργείο Υγείας