Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Ενημερωτική Συνάντηση για την Ηλεκτρονική Υγεία - 3 Ιουλίου 2014

08/07/2014

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση με θέμα την παρουσίαση των κυριότερων ελληνικών δράσεων και πρωτοβουλιών στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Υγείας.

Στη συνάντηση έγινε σύντομη αναφορά στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και συνοπτική παρουσίαση της πρότασης στρατηγικής και ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου σε αυτόν τον τομέα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν η ενσωμάτωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, η πιλοτική εφαρμογή του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας (Patient Summary) από την ΗΔΙΚΑ, καθώς και δύο ενδεικτικές δράσεις ηλ. υγείας: (α) το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) με τίτλο “Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας”, καθώς και (β) οι πρωτοβουλίες του θεματικού ελληνικού δικτύου Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA).

Επισυνάπτονται η ατζέντα της συνάντησης και οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων.