Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

1η Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ)

31/05/2016
Δελτίο Τύπου

Αθήνα 30/05/2016

Θέμα: «Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ)»

Την Παρασκευή 03/06/2016 και ώρα 10:00 πμ. Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Υγείας.

Η συνάντηση εκτιμάται πως θα έχει διάρκεια τεσσάρων ωρών (10:00 πμ – 14:00 μμ).

Στη συνάντηση θα παραστούν εκπρόσωποι της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και όλα τα μέλη του Συμβουλίου (τακτικά & αναπληρωματικά).

Η θεματολογία της πρώτης αυτής συνάντησης σχετίζεται τόσο με τον καθορισμό του ρόλου και του τρόπου λειτουργίας του Συμβουλίου, το μηχανισμό δημιουργίας Ομάδων Εργασίας και τον εντοπισμό των αξόνων λειτουργίας του και των προτεραιοτήτων δράσης του, όσο και με την αποσαφήνιση του ρόλου των μηχανισμών του Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας και του ευρύτερου Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας της Χώρας μας.

Η θεματολογία της συνάντησης θα είναι η ακόλουθη:

1) Χαιρετισμός Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας & του Προεδρεύοντος του ΕΣΔΗΥ (κ. Ιωάννη Μπασκόζου) Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

2) Ανάγνωση & Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

3) Ανάγνωση της Απόφαση Συγκρότησης του ΕΣΔΗΥ

4) Παρουσίαση του Θεσμικού Πλαισίου Λειτουργίας του ΕΣΔΗΥ

5) Παρουσίαση Πεδίων Δράσης του ΕΣΔΗΥ

6) Τρόπος Λειτουργίας του ΕΣΔΗΥ

7) Προτεραιοποίηση Δράσεων και Τρόπος Ολοκλήρωσής τους

8) Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (ΔΗΥΥ)

9) Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΠΔΗΥ)

10) Εθνικό Οικοσύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health Ecosystem)

11) Επέκταση ΕΣΔΗΥ, Ανάγκη & Απόφαση Συμμετοχής Νέων Μελών & Φορέων

12) Διαβούλευση και Διαμόρφωση Πρακτικού Συνεδρίασης

13) Αποφώνηση και Κλείσιμο Συνεδρίασης

Εκ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας