Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Αναγνώριση της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ως κατάλληλης για άσκηση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Παθολογίας

04/09/2017