Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Δεκεμβρίου 2021 υποψηφίων:α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

01/11/2021