Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Μέτρα κατά την υδροληψία μεταφορά και πώληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με βυτία, δοχεία, πλοία

31/03/2020

Αναφορικά με λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής διασποράς του κορωνοιού SARS–COV-2 στα συστήματα
ύδρευσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι, η εξυπηρέτηση αναγκών ύδρευσης γίνεται
πέραν των δικτύων ύδρευσης και με βυτία ( χερσαία ή θαλάσσιας μεταφοράς),
προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού SARS–COV-2 κατά την υδροληψία, μεταφορά και διανομή νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης με βυτία, δοχεία ή πλοία