Σάββατο, 01 Απριλίου 2023

Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια

19/09/2011


Εφαρμογή αντιστοίχισηςΕφαρμογή  Αντιστοίχισης ΚΕΝ – ICD 10 – Ιατρικών  Πράξεων (1/2/2012)

Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι Γ.Γ.ΦΕΚ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια 2012-2017

Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι Γ.Γ.ΦΕΚ-Λίστα ΚΕΝ από 1/3/2012 (κόστος, ΜΔΝ)

Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι Γ.Γ.ΦΕΚ-Λίστα ΚΕΝ από 1/2/2012 (κόστος, ΜΔΝ)

Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι Γ.Γ.Δελτία Τύπου-Ενημερωτικά Σημειώματα

Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι Γ.Γ.1. Yπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι Γ.Γ. ΥΥΚΑ

Επιτροπές Αντιστοίχισης ΚΕΝ2α. Επιτροπές Ιατρών και Αντιστοίχιση ΚΕΝ ICD-10

Επιτροπές Αντιστοίχισης ΚΕΝ2β. Επιτροπές Ιατρών και Αντιστοίχιση ΚΕΝ Ιατρικές Πράξεις

Οδηγίες - Συχνές Ερωτήσεις3. Oδηγίες

Κωδικοποιήσεις4. Kωδικοποιήσεις

Κωδικοποιήσεις5. Πρότυπα Έντυπα

Παρουσιάσεις6. Demo Εταιρειών

Παρουσιάσεις7. Αγγλικές Εκδόσεις Κωδικοποιήσεων

Παρουσιάσεις8. Ενημερωτικό Σημείωμα - Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Παρουσιάσεις9. Εκπαίδευση


Σχόλια χρηστών:

Οι απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν, έχουν ενσωματωθεί σε αρχείο (συχνών ερωτήσεων) που έχει αποσταλεί σε ΔΥΠε και Νοσοκομεία