Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Αποφάσεις

Τελευταία άρθρα

18/05/2017

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 5/260 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.2.2017

Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης της Οργανικής Μονάδας της έδρας Ηράκλειο ΠΑ.Γ.Ν.Η. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», ως εκπαιδευτικών κέντρων πλήρους εξειδίκευσης [δύο(2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

Αποφάσεις
18/05/2017

Κοινή Υπουργική Απόφαση για απόφαση 16/246 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/25.6.2014

Εγκατάσταση και λειτουργία της Θεραπευτικής Κλινικής μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου, καθώς και της Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οργανική μονάδα της έδρας του ενιαίου ΝΠΔΔ: Γενικό Νοσοκομείο ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’’

Αποφάσεις
16/05/2017

Υπουργικές Αποφάσεις για απόφαση 5/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Αναγνώριση του Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Φορέας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης ως Εκπαιδευτικού Κέντρου Πλήρους Εξειδίκευσης [δύο (2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

Αναγνώριση του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Π. ‘‘ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ’’ ως Εκπαιδευτικού Κέντρου Πλήρους Εξειδίκευσης [δύο (2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

Αποφάσεις
05/12/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 16/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Αιμοδυναμικής Μονάδας της Παν/μιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΔΠΘ/ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Οργανική Μονάδα Έδρας Αλεξανδρούπολης) ως κέντρου τοποθέτησης διαδερμικών / ενδοαυλικών αορτικών βαλβίδων

Αποφάσεις
Σελίδα: από 2