Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας

15/10/2016

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 1. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΣΥΚ), ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΣ Ή ΔΙΑΚΟΡΥΦΑΙΩΣ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ - A1
 2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - A2
 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΟΝΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - Α3
 4. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ- ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ - A4
 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΜΑΧΟΥ - A5
 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - A6
 7. ΕΙΔΙΚΟ 5ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 2920/2001 - A7
 8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) - A8
 9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Γ’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% - A9
 10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - A10
 11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Ν.Σ. ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ Κ.Ν.Σ. (με τις τεχνικές γ-Knife, x-Knife και Cyberknife) - A11
 12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - A12
 13. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ - A13
 14. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ- A14
 15. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - A15 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
 16. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ - ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ - A16
 17. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ - A17
 18. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ PET-CT ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - A18
 19. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ - A19
 20. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΠΑΘΗΣΕΙΣ (Ε.Ε.Σ.Ν.-Π.) - A20
 21. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ - A21 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
 22. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - A22 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
 23. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ - A23
 24. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ - Α24
 25. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - Α25
 26. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - Α26
 27. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ - Α27 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
 28. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ - Α28
 29. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ - Α29
 30. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Α30
 31. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. Γ5Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 68753/8-10-2018 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 4453/Β΄/2018) "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ" - Α31
 32. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕ.Σ.Υ.) - Α32

A1

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η αξιολόγηση των Κέντρων (Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου, ΝΠΙΔ, Ιδιωτικές Κλινικές):
- Για την εμφύτευση συσκευών χρόνιας υποστήριξης (ΣΥΚ) ή αντικατάσταση της καρδιάς (τεχνητή καρδιά).
- Για την εμφύτευση βιολογικών αορτικών βαλβίδων (διαδερμικώς ή διακορυφαίως).
- Για την εφαρμογή μεθόδων μη χειρουργικής ενδοκαρδιακής παρέμβασης για διόρθωση ανατομικών βλαβών.
· Η αξιολόγηση για τη συνέχιση της άδειας λειτουργίας των ήδη εν ενεργεία Κέντρων
· Ο έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων ασθενών:
- Για την εμφύτευση συσκευών χρόνιας υποβοήθησης της καρδιάς.
- Για την εμφύτευση βιολογικών αορτικών βαλβίδων τοποθετούμενων διαδερμικώς ή διακορυφαίως.
- Για τη μη χειρουργική εμφύτευση συσκευών διόρθωσης άλλων ανατομικών καρδιακών βλαβών.
· Γνωμοδότηση για την κλινική εφαρμογή:
- Νέων μεθόδων μη χειρουργικής ενδοκαρδιακής παρέμβασης για διόρθωση ανατομικών βλαβών.
- Νέων μεθόδων χρόνιας μηχανικής υποβοήθησης της καρδιάς.
Σημείωση: η Επιτροπή έχει δικαίωμα επίσκεψης και επιβεβαίωσης των προϋποθέσεων για ασφαλή εμφύτευση συσκευών υποστήριξης καρδιάς (ΣΥΚ) σε όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα (Δημοσίου, ΝΠΙΔ, Ιδιωτικές Κλινικές) που είχαν ή έχουν υποβάλει αίτηση περί καταλληλότητας τους για εμφύτευση ΣΥΚ μετά από απόφαση της ΕΕ-ΚεΣΥ.

A2

Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή αναφορικά στα κάτωθι:
· Αναγνώριση χρόνου ειδικότητας ιατρών ή επαγγελματιών Επιστημών Υγείας, πλην Οδοντιάτρων.
· Αξιολόγηση υποβαλλόμενων πιστοποιητικών για την χορήγηση τίτλου ειδικότητας.
· Επί παντός θέματος σχετιζόμενου ε την αναγνώριση προϋποθέσεων για την χορήγηση τίτλου ειδικότητας.
· Επί κάθε θέματος που παραπέμπεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.
Η Επιτροπή θα ορίζει ειδικό εισηγητή κατά περίπτωση ή ειδικότητα, ο οποίος θα υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών την εισήγησή του.

A3

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Ο έλεγχος και η εποπτεία των τριών (3) Περιφερειακών Επιτροπών (1. Νοσοκομεία ΓΝΠΑ «Η Αγ. Σοφία», ΓΝΠΑ «Π. & Α. Κυριακού», 2. ΠΓΝΠατρών «Παναγία η Βοήθεια» και 3. Επιτροπή Θεσσαλονίκης που έχουν την ευθύνη χορήγησης αυξητικής ορμόνης. Ανά 2μηνο, τα προαναφερθέντα Τμήματα θα ενημερώνουν αποστέλλοντας στη Δνση Γραμματείας ΚεΣΥ για την 5μελή Επιτροπή ονομαστικές καταστάσεις των παιδιών, νέων προς θεραπεία ή επαναλαμβανόμενης θεραπείας, με τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε παιδί βάσει των οποίων εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε η χορήγηση αυξητικής ορμόνης.
Σημείωση: η επιτροπή δύναται εφόσον κρίνεται αναγκαίο, αξιολογώντας τις ενημερωτικές ονομαστικές καταστάσεις που θα αποστέλλονται ανά 2μηνο από τις Περιφερειακές Επιτροπές, να επικοινωνεί ή και να καλεί για εξέταση για πιθανή διευκρίνιση των στοιχείων που έχουν αποσταλεί.

A4

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η αξιολόγηση των βηματοδοτικών κέντρων με βάση τα κριτήρια που τίθενται στη με αρ. 3/215η Ολομ./3-4-2008 ΚεΣΥ (σχετ. η με αριθμ. 84050/18-6-2009 (ΦΕΚ 1295/τ.β’/30-6-2009 Υπουργική Απόφαση) σχετικά με:
- Κέντρα που πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλή εμφύτευση βηματοδοτικής συσκευής αλλά και εκπαίδευσης νέων στελεχών
- Κέντρα που πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλή εμφύτευση απινιδωτικής συσκευής αλλά και εκπαίδευσης νέων στελεχών
- Προϋποθέσεις ασφαλούς τοποθέτησης προσωρινών βηματοδοτών
- Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση τοποθέτησης ή αντικατάστασης Βηματοδότη – Απινιδωτή «πρόληψης –ανάταξης κολπικών αρρυθμιών» σε ασθενείς ασφαλισμένους που παραπέμπονται για γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. μέσω Δημόσιων Νοσοκομείων καθώς και κάθε άλλο θέα που θα παραπέμπεται από την Εκτελεστική του ΚΕ.Σ.Υ.
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής θα εγκρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.
Σημείωση: η επιτροπή διατηρεί δικαίωμα επίσκεψης και επιβεβαίωσης των προϋποθέσεων για ασφαλή μόνιμη βηματοδότηση και εμφύτευση απινιδωτικής συσκευής σε όλα τα Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν υποβάλει αίτηση περί καταλληλότητας τους για τοποθέτηση Βηματοδοτών ή και Απινιδωτών. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει τη συνέχιση λειτουργίας ή άρση της άδειας λειτουργίας των αξιολογούμενων κέντρων λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν πληθυσμιακές και γεωγραφικές παραμέτρους που λειτουργεί το Κέντρο. Η επίσκεψη θα πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση της ΕΕ-ΚεΣΥ

A5

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η λεπτομερής εξέταση των φακέλων των ενδιαφερομένων ασθενών για την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και διαμερισματοποίηση στομάχου καθώς και η αξιολόγηση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών για τη διενέργεια των ανωτέρω μεθόδων.

A6

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η γνωμοδότηση για την εφαρμογή σε ασφαλισμένους της μεθόδου τοποθέτησης των παρακάτω εμφυτευμάτων:
α. ηλεκτρικής διεγέρσεως νωτιαίου μυελού,
β. νευρομυϊκής διεγέρσεως,
γ.προγραμματιζόμενης υπαραχνοϊδούς χορήγησης κεκαθαρμένης μορφίνης και Baclofen.
· Η γνωμοδότηση για έγκριση της δαπάνης των εμφυτευόμενων συστημάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση τοποθέτησης αποτελεί η αποστολή στο ΚΕ.Σ.Υ., μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, του πλήρους ιατρικού φακέλου του ασθενούς.
Κάθε άλλο θέμα θα παραπέμπεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής θα υποβάλλονται για έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.

A7

Έργο του Συμβουλίου θα είναι το περιγραφόμενο στο άρθρο 15 του ν. 2920/2001.
Ο έλεγχος των κριτηρίων των αιτούντων ειδικευμένων ιατρών και οδοντίατρων, που πάσχουν από:
· Ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία, ως πολυμεταγγιζόμενα άτομα,
· δρέπανο και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ε συχνές νοσηλείες ανά έτος για κρίσεις και επιπλοκές από τη νόσο,
· συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία), μεταγγιζόμενοι με παράγωγο αίματος και
· ενεργό ινοκυστική νόσο, που απαιτεί συχνές νοσηλείες σε παθολογική ή πνευμονολογική κλινική,
και αφορά το διορισμό τους σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητάς τους, που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. . Ο διορισμός γίνεται για πενταετή θητεία και με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ , με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από ατομική κρίση του υποψηφίου από το πενταμελές Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής. Στο τέλος της πενταετίας ο ιατρός αξιολογείται ατομικά από το παραπάνω Συμβούλιο και σε περίπτωση θετικής κρίσης μονιμοποιείται με το βαθμό Α΄.

A8

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης ιατρών στις Μ.Ε.Θ.
· Η εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης νοσηλευτριών στις Μ.Ε.Θ.
· Η Οργάνωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
· Η γνωμοδότηση στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. επί της σκοπιμότητας ιδρύσεως, λειτουργίας και χωροταξικής κατανομής των Μ.Ε.Θ. καθώς και επί παντός ερωτήματος σχετιζόμενου ε το σκοπό της Επιτροπής.
· Η Εκπόνηση ειδικού κλινικού Πρωτοκόλλου ε κριτήρια για την εισαγωγή και διαχείριση ασθενών (ενηλίκων & παίδων) σε ΜΕΘ, ΜΑΦ & ΜΕΝ.
Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να επισκέπτονται τις υπάρχουσες μονάδες της χώρας για ακριβή ενημέρωση τους στην υποδομή και ανάπτυξη τους.

A9

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τις επταμελείς επιτροπές των αρμοδίων Νοσοκομείων (αρ. Φ. 151/1789/Β6/, (ΦΕΚ 158 Β΄)14-02-2014 Κ.Υ.Α. ε θέμα «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»).
· Η εξέταση τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων.
Η Επιτροπή έχει δικαίωμα προκειμένου να εξετάσει τις ενστάσεις των υποψηφίων να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία αν το κρίνει αναγκαίο.
Η Επιτροπή μπορεί να απευθύνεται σε ειδικούς εισηγητές για γνωμοδότηση δια μέσου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής θα υποβάλλονται για περαιτέρω έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.
Οι ενστάσεις θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή από τις γραμματείες των επταμελών επιτροπών.

A10

Έργο της Επιτροπής είναι:
Η εξέταση των υποβαλλόμενων φακέλων των Ιατρικών ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας) των περιπτώσεων που αναφέρονται τα άρθρα 3,4 και 7 της με αριθμ. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 28799/21-3-2012 (φεκ 1020 Β)Υ.Α. «καθορισμός εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία» και η εισήγηση της προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

A11

Έργο της Επιτροπής είναι:

1. Ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας και πιστοποίησης Κέντρων διενέργειας Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Ακτινοθεραπείας με τις τεχνικές γ-Knife, x-Knife και Cyberknife.

2. Η αξιολόγηση καταλληλότητας Κέντρων διενέργειας της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Ακτινοθεραπείας με τις τεχνικές γ-Knife, x-Knife και Cyberknife.

3 . Ο προσδιορισμός ενδείξεων εφαρμογής της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με εντόπιση της παθολογίας στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και σε όργανα και ιστούς εκτός Κεντρικού Νευρικού Συστήματος με τεχνικές γ-Knife, x-Knife και Cyberknife και καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών των προς εξέταση αιτημάτων.

4. Η λεπτομερής εξέταση και εκτίμηση αιτημάτων ασθενών για την εκτέλεση Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας με εντόπιση στο Κ.Ν.Σ. καθώς σε όργανα και ιστούς εκτός Κ.Ν.Σ. με τεχνικές γ-Knife, x-Knife και Cyberknife, καθώς και η σχετική εισήγηση για έγκριση ή μη από το Κε.Σ.Υ. Τα αιτήματα των ασθενών αποστέλλονται μέσω των ασφαλιστικών φορέων πριν τη διενέργεια της ανωτέρω θεραπείας. Αιτήματα που φέρουν την ένδειξη «επείγον» εξετάζονται από ειδικό εισηγητή που ορίζει η επιτροπή, ο οποίος προβαίνει στην εκτίμηση του αιτήματος και εφόσον κριθεί βάσιμο το «επείγον» γνωμοδοτεί.

A12

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η κοστολόγηση νέων ιατρικών , οδοντιατρικών, οδοντοτεχνικών και φυσιοθεραπευτικών πράξεων
· Η αναμόρφωση των ήδη κοστολογημένων
· Από την Επιτροπή θα ορίζονται ως ειδικοί εισηγητές, εκπρόσωποι της αντίστοιχης Επιστημονικής Εταιρείας και ένας ειδικός σε θέματα κοστολόγησης. Η Επιτροπή δύναται να ζητά τη γνώμη συναφών υπηρεσιών άλλων Υπουργείων.

A13

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η αξιολόγηση των ασθενών ασφαλισμένων που είναι υποψήφιοι για εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων, δεδομένου ότι εκ των υστέρων δεν εγκρίνεται κοχλιακή εμφύτευση εκτός εάν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι επείγουσας παρέμβασης (π.χ. ίνωση μετά από μηνιγγίτιδα), διαφορετικά καταστρατηγείται η λίστα αναμονής στα Νοσοκομεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση τοποθέτησης κοχλιακών εμφυτευμάτων αποτελεί αποστολή, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, του πλήρους ιατρικού φακέλου του ασθενούς.
· Η αναγνώριση των κέντρων ως κατάλληλων για την εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων που θα παραπέμπονται μέσω αρμοδίων υπηρεσιών.
· Κάθε άλλο θέα που θα παραπέμπεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής θα υποβάλλονται για περαιτέρω έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.

A14

Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη των υποβληθέντων φακέλων των υποψήφιων για την εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

A15

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

A16

Έργο της Επιτροπής:

1. Ο προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και ανάπτυξη των Υπηρεσιών Πρόληψης και Θεραπείας της Μεσογειακής Αναιμίας, στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. Απόφ. 2 της 17ης Ολομέλειας/10-10-1984 του Κε.Σ.Υ.

2. Η σύγκλιση συναντήσεων (1-2 φορές το χρόνο) όλων των φορέων που έχουν ευθύνη σε θέματα Μεσογειακής Αναιμίας, με σκοπό τη συζήτηση και εισήγηση προς το Κε.Σ.Υ. πάνω σε θέματα λειτουργίας και σχεδιασμού των Υπηρεσιών Μεσογειακής Αναιμίας.

3. Η οργάνωση συστήματος απογραφής ασθενών με Μεσογειακή Αναιμία και τη δημιουργία αρχείου ασθενών με Μεσογειακή Αναιμία.

4. Η καθιέρωση προδιαγραφών λειτουργίας Μονάδων Πρόληψης και Θεραπείας Μεσογειακής Αναιμίας στο Ε.Σ.Υ. 5. Τη σύνταξη ενιαίου πρωτοκόλλου για αντιμετώπιση πασχόντων. 6. Η μελέτη και εισήγηση για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στους ενήλικους ασθενείς (μεταγγίσεις, καρδιολογική – ενδοκρινολογική – γενική παρακολούθηση, νοσηλεία). 7. Αξιολόγηση του έργου της πρόληψης, επισήμανση αδυναμιών και εισήγηση για ενέργειες που επιβάλλονται άμεσα ή μακροπρόθεσμα.

8. Οικονομοτεχνική αξιολόγηση – Σχεδιασμός.

9. Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τις Υπηρεσίες Μεσογειακής Αναιμίας που θα παραπέμπεται σε αυτήν από την Εκτελεστική Επιτροπή του Κε.Σ.Υ.

10. Τα θέματα που αφορούν στις συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις και ιδιαίτερα τη διασφάλιση των βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ατόμων με αιμορροφιλία ή άλλες συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις, με στόχο την παροχή φροντίδας μέσω εξειδικευμένων κέντρων με ταυτόχρονη πρόνοια για την ασφάλεια και επάρκεια της θεραπείας.

Η Επιτροπή εξετάζει αιτήματα από διάφορους φορείς (Ομοσπονδίες, Σύλλογοι κ.α.) τα οποία υποβάλλονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας

A17

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η γνωμοδότηση στην ΕΕ-ΚεΣΥ για:
- Την αναγνώριση χρόνου εξειδίκευσης οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Ορθοδοντικής στο εξωτερικό
- Θέματα σχετιζόμενα με την Ορθοδοντική στο ΕΣΥ
- Οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την Ορθοδοντική που παραπέμπεται από την ΕΕ-ΚεΣΥ

A18

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η έγκριση εκτέλεσης των ιατρικών πράξεων Ποζιτρονικής και Αξονικής Τομογραφίας PET/CT μετά από λεπτομερή εξέταση των φακέλων των ασθενών
· Η αξιολόγηση των Κέντρων ως καταλλήλων για τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων Ποζιτρονικής και Αξονικής Τομογραφίας PET/CT.

A19

Έργο της Επιτροπής είναι:
1. Η παρακολούθηση της παρεχόμενης περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα.
2. Η συλλογή των στοιχείων που την αφορούν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συλλέγονται από τους διεθνείς οργανισμούς και την επεξεργασία
αυτών.
3. Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της παρεχόμενης περιγεννητικής φροντίδας.
4. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την περιγεννητική φροντίδα.
5. Η γνωμοδότηση επί όλων των θεμάτων που αφορούν την περιγεννητική φροντίδα.
6.Ο καθορισμός μηχανισμού παρακολούθησης της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της παρεχόμενης περιγεννητικής φροντίδας, ο οποίος περιλαμβάνει και την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών, οι οποίοι αποτελούν κριτήριο για την αξιολόγηση της λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, την αξιολόγηση των Διοικήσεων αυτών, καθώς και για την πιστοποίηση αυτών βάσει προτύπων ποιότητας.

A20

Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται στην παρ. 4 περ. β του άρθρου 12 του Ν. 4213/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 ν.4461/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 99 του ν.4486/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 3 περ. α στοιχείο 6 του Π.Δ/τος 121/2017, όπως ισχύει.

A21

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

A22

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

A23

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η εξέταση των φακέλων των υποψηφίων γιατρών προκειμένου να τοποθετηθούν:
- ως υπεράριθμοι για έναρξη ειδικότητας
- ως υπεράριθμοι σε άλλη ειδικότητα (αλλαγή ειδικότητας) για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν.2519/97 (Α΄165) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν.3599/2007 β) της παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν.2071/92 με την προσθήκη εδαφίου (παρ. 1 άρθρου 9 του Ν.2194/94 & του άρ.82 του Ν.2194/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρ.41 του Ν.3418/05 ( Α΄287).

A24

Έργο της Επιτροπής είναι:
Η αναγνώριση χρόνου μετεκπαίδευσης για την απόκτηση άδειας εκτέλεσης υπερήχων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.228/2000

A25

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Διενέργεια εξετάσεων για χορήγηση άδειας Φαρμακευτικού Επαγγέλματος

A26

Έργο της Επιτροπής θα είναι η γνωμοδότηση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κε.Σ.Υ για θέματα:
· Τομεοποίησης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
· Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας
· Οργάνωσης και ανάπτυξης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης & προστασίας (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, ενδιάμεσες δομές, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης)
· Ενδονοσοκομειακής περίθαλψης σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και Ψυχιατρικούς Τομείς Γενικών Νοσοκομείων
· Ανάπτυξης υπηρεσιών και μονάδων ψυχικής υγείας σε συνάρτηση με τον μετασχηματισμό – μετεξέλιξη των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων
· Βελτίωσης του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας – Ποιότητα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
· Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου – Παιδοψυχιατρική ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή φροντίδα – Πρόληψη, Φιλοξενία – Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
· Κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης
· Θέματα σχετικά με υπηρεσίες για άτομα της τρίτης ηλικίας (Ψυχογηριατρική, Άνοια, Διαταραχές Μνήμης)
· Εκπαίδευσης στελεχών Μονάδων Υγείας και Ψυχικής Υγείας σε θέματα Ψυχικής Υγείας
· Νομοθεσίας και δεοντολογίας στους τομείς της Ψυχικής Υγείας
· Κάθε άλλο θέμα που άπτεται του τομέα ψυχικής υγείας

A27

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

A28

Έργο της Επιτροπής είναι:
· Η εισήγηση σχετικά με την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού για πρόληψη
· Η υποβολή προτάσεων για την Oργάνωση Mονάδων έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου
· Η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην Ογκολογία και των ασχολούμενων με το αντικείμενο νοσηλευτών και λοιπών ιατρικών επαγγελμάτων
· Η προώθηση της έρευνας στην Ογκολογία και η άμεση κατανομή των εσόδων του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου σύμφωνα με την παρ.στ. του άρθρου4 του Ν.1177/1981 και την 4 παρ.στ.του άρθρου 4 του ΠΔ544/77 (ΦΕΚ 178 Α’).
· Οποιοδήποτε σχετικό με την Ογκολογία θέμα στο οποίο να ζητείται η γνωμοδότηση της Επιτροπής από το ΚεΣΥ
· Η εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρ. 5 του ΠΔ.204/98 (ΦΕΚ 162 Α’) από ενδιαφερομένους για λήψη ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας και η γνωμοδότηση προς την ΕΕ ΚεΣΥ ως προς την αποδοχή ή μη των αιτήσεων
· Επίσης η Επιτροπή θα γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση του ανωτέρω Π/Δτος (Αναγνώριση εκπαιδευτικών κέντρων κ.λπ.) που θα παραπέμπεται από την Εκτελεστική Επιτροπή.
· Η καταγραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Ογκολογικών λειτουργούντων Τμημάτων και Μονάδων
· Η ευθύνη λειτουργίας των Ογκολογικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων
· Η εισήγηση και η διερεύνηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τη διενέργεια της Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής και Ενδοπεριτοναϊκής Υπερθερμικής Χημειοθεραπείας (HIPEC) που εφαρμόζονται ή δύναται να εφαρμοστούν σε ασθενείς.
· Η αξιολόγηση αιτημάτων Δημόσιων Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών ως κατάλληλων για την εφαρμογή της μεθόδου της Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής και Ενδοπεριτοναϊκής Υπερθερμικής Χημειοθεραπείας (HIPEC)
· Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις της ειδικοί εισηγητές ή να απευθύνεται σε αυτούς εγγράφως για γνωμοδότηση επί θεμάτων που αφορούν στο έργο της δια μέσου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.
Η Επιτροπή Ογκολογίας πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.), άμεση συνεργασία και ενημέρωση του έργου του.

A29

Έργο της Επιτροπής είναι:

- Η Εισήγηση προς την Επιτροπή Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Διαμόρφωση Προγράμματος σπουδών (ανά έτος) των προς εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Ιατρών και σαφής ποσοτικός και ποιοτικός, προσδιορισμός των προς απόκτηση δεξιοτήτων.

2. Δημιουργία , αξιολόγηση και διαπίστευση Ομάδων Εκπαιδευτικών Κέντρων (ΟΕΚ) και εφαρμογή υποχρεωτικής κινητικότητας (rotation) μεταξύ αυτών.

3. Αξιολόγηση και διαπίστευση των Εκπαιδευτικών Κέντρων χορήγησης πλήρους και μερικής εξειδίκευσης

4. Κοινή έναρξη εξειδίκευσης τρεις (3) φορές το χρόνο ανά ΟΕΚ. Η αποδοχή των υποψηφίων για εκπαίδευση θα ακολουθεί την ισχύουσα διαδικασία ενώ η έναρξη της εξειδίκευσης θα πραγματοποιείται μετά από συνέντευξη και αξιολόγηση της 7μελους Ομάδας Εργασίας Εξειδίκευσης (ΟΕΕ)

5. Καθορισμός ελαχίστου αριθμού Εξειδικευμένων προς Εξειδικευόμενους Ιατρούς ανά ειδικότητα.

6. Αιτιολογημένη πρόταση μείωσης, αύξησης ή μεταφορά θέσεων εξειδικευομένων.

7. Υποχρεωτική δημιουργία βιβλιαρίου εξειδικευομένου και ποιοτική αξιολόγηση της προόδου του ανά έτος και ανά δεξιότητα καθώς και ανά εκπαιδευτή

8. Προετοιμασία του πλαισίου για τη διενέργεια εξετάσεων πανελλαδικού χαρακτήρα για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης, οι οποίες θα είναι γραπτές και προφορικές και θα πραγματοποιούνται τρεις (3) φορές το χρόνο, μετά την ολοκλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης στην εξειδίκευση

- Η Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας σχετικά με τα ακόλουθα:

9. τον προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας για ζητήματα αντιμετώπισης των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη.

10. την εκπόνηση σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαίδευσης/ Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας και το Νοσηλευτικό προσωπικό.

11. την ενημέρωση των ιατρών, λοιπών φορέων υγείας, ασθενών αλλά και της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

12. τη γνωμοδότηση για την ίδρυση Διαβητολογικών Κέντρων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη σε Νοσοκομεία στο πλαίσιο των Παθολογικών Κλινικών/Τμημάτων και Παιδιατρικών Κλινικών του ΕΣΥ ή των Πανεπιστημιακών Κλινικών.

13. την έγκριση και εποπτεία της μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη των Γενικών Γιατρών και των Παθολόγων.

14. την διατύπωση εισηγήσεων προς το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας για την διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για τον Σακχαρώδη Διαβήτη σε ότι αφορά στην έρευνα, στην πρόληψη και στη θεραπεία της νόσου και των επιπλοκών της.

15. τη δυνατότητα διεξαγωγής οποιασδήποτε ερευνητικής εργασίας που άπτεται του έργου της.

16. την εισήγηση προς το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας για την έγκριση και χρηματοδότηση σχετικών προγραμμάτων.

17. την συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής, διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικές εταιρείες με συναφείς δραστηριότητες.

18. την πλήρη και αποκλειστική υπευθυνότητα της οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου της εξειδίκευσης Παθολόγων και Παιδιάτρων στον Σακχαρώδη Διαβήτη σύμφωνα με τους κανόνες των εξειδικεύσεων.

Α 30

Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ), για:

1. Την εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρώπης των τεχνικών /διαδικασιών εκτέλεσης του αντιβιογράμματος.

2. Την παροχή τεχνικών συμβουλών για το αντικείμενο στα Κλινικά Εργαστήρια.

3. Τη διευθέτηση ζητημάτων που δημιουργούνται από την εμφάνιση ενός νέου μηχανισμού αντοχής στα αντιβιοτικά.

4. Την αξιολόγηση νέων (αυτόματων) τεχνικών.

5. Την ανάπτυξη της επικοινωνίας του εργαστηρίου με τους κλινικούς γιατρούς σε θέματα αξιολόγησης του αντιβιογράμματος.

6. Την επικοινωνία με την EUCAST και τους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς.

7. Τη συνεργασία με τα κτηνιατρικά εργαστήρια στα πλαίσια της στρατηγικής της Ενιαίας Υγείας.

Α 31

Έργο της Επιτροπής είναι τα αναφερόμενα στην αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.68753/8-10-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4453/Β΄/2018)

Α 32

Έργο της Επιτροπής είναι η ενασχόληση με θέματα σχετικά με τις ειδικότητες και τις εξειδικεύσεις των ιατρών και των άλλων επιστημόνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν.1278/1982 (ΦΕΚ Α’ 105),όπως ισχύει. Επίσης έργο της Επιτροπής είναι:

1. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων του άρθρου 20 του ν.2519/1997 και ειδικότερα :

α. για την επαναξιολόγηση και αξιολόγηση όλων των τμημάτων και μονάδων που παρέχουν ειδικότητα σε γιατρούς και σε άλλους επιστήμονες υγείας, καθώς και για τον επανακαθορισμό των κριτηρίων αναγνώρισης μονάδων για παροχή ειδίκευσης. β. για τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για ειδίκευση γιατρών, καθώς και την ειδίκευση, εξειδίκευση και μετεκπαίδευση άλλων επιστημόνων υγείας και την τοποθέτηση των ειδικευομένων στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες, την αξιολόγησή τους καθώς και τον τρόπο κυκλικής εκπαίδευσής τους στα συναφή τμήματα και μονάδες που παρέχουν ειδίκευση ολική ή μερική στην αντίστοιχη ειδικότητα.

γ. για τον χρόνο άσκησης για κάθε ειδικότητα που απαιτείται να διανυθεί σε Κέντρα Υγείας υπαίθρου και τα περιφερειακά τους ιατρεία, τη διαδικασία τοποθέτησης των γιατρών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

δ. για τον ορισμό περιφερειακών Νοσοκομείων ως Συντονιστικά Κέντρα για τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γενική Ιατρική καθώς και για τον τρόπο και τις λεπτομέρειες λειτουργίας των Συντονιστικών Κέντρων Γενικής Ιατρικής.

ε. για τις περιπτώσεις, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την τοποθέτηση σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. γιατρών προκειμένου να μετεκπαιδευτούν σε τομείς και αντικείμενα της ειδικότητας τους.

2. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων που προβλέπονται από το άρθρο 31 του ν.1397/83, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το ν. 2519/97.

3. Η γνωμοδότηση επί άλλων θεμάτων που παραπέμπονται στην Επιτροπή από την Εκτελεστική Επιτροπή του Κε.Σ.Υ.