Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας

25/07/2017

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αρχεία

Ομάδα Εργασίας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής Μέγεθος: 429.8 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ειδικότητα της Ορθοδοντικής.pdf Μέγεθος: 464.8 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική.pdf Μέγεθος: 427.4 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Επεμβατική Ακτινολογία.pdf Μέγεθος: 425.8 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Νεφρολογίας.pdf Μέγεθος: 472 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Eνδοκρινολογίας.pdf Μέγεθος: 472.2 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Αιματολογίας.pdf Μέγεθος: 425.7 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής.pdf Μέγεθος: 464.2 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Αλλεργιολογίας.pdf Μέγεθος: 426.4 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Ιατρικής.pdf Μέγεθος: 423.8 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.pdf Μέγεθος: 424.5 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Καρδιολογίας.pdf Μέγεθος: 424.1 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Ουρολογίας.pdf Μέγεθος: 471.7 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Οφθαλμολογίας.pdf Μέγεθος: 426.3 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας.pdf Μέγεθος: 423.5 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Παιδιατρικής.pdf Μέγεθος: 424.8 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Πλαστικής Χειρουργικής.pdf Μέγεθος: 476 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος.pdf Μέγεθος: 475.4 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων.pdf Μέγεθος: 623.8 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Χειρουργικής.pdf Μέγεθος: 424.6 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Ψυχιατρικής.pdf Μέγεθος: 533.9 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας.pdf Μέγεθος: 476.4 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την ξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).pdf Μέγεθος: 426.1 KB
Σύσταση και oρισμός μελών Ομάδας Εργασίας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.pdf Μέγεθος: 427.3 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική.pdf Μέγεθος: 429.5 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατροδικαστική.pdf Μέγεθος: 463.9 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία.pdf Μέγεθος: 502.1 KB
Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Νεφρολογίας.pdf Μέγεθος: 472 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής.pdf Μέγεθος: 425.3 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.pdf Μέγεθος: 537.7 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Αναισθησιολογίας.pdf Μέγεθος: 473 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας.pdf Μέγεθος: 472.6 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.pdf Μέγεθος: 424.4 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.pdf Μέγεθος: 622.7 KB
Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.pdf Μέγεθος: 573.3 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Ορθοπεδικής.pdf Μέγεθος: 426.6 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Παθολογίας.pdf Μέγεθος: 573.1 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής.pdf Μέγεθος: 475.2 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής.pdf Μέγεθος: 573.9 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας.pdf Μέγεθος: 499.1 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής.pdf Μέγεθος: 427.2 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Ρευματολογίας.pdf Μέγεθος: 573.4 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.pdf Μέγεθος: 424.9 KB
Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδκότητα της Νευρολογίας.pdf Μέγεθος: 573.1 KB
Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας.pdf Μέγεθος: 585 KB
Σύσταση και ορισμός Ομάδας Εργασίας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.pdf Μέγεθος: 428.1 KB
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη.pdf Μέγεθος: 429 KB
Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας για τη Νευροχειρουργική Μέγεθος: 574.2 KB
Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας για την Επεμβατική Καρδιολογία Μέγεθος: 432.4 KB