Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

25/02/2016
Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Image courtesy of Gualberto107 at FreeDigitalPhotos.netΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα, 25/2/201

Δ/νση: Αριστοτέλους 17

Τ.Κ.:10187, Αθήνα

Τηλ: 2132161726

Fax:2105239101

E-mail: minister@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ( με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα Νοσοκομεία-ΚΥ Μονάδες ΠΕΔΥ)

Θέμα: Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Μετά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (Α'21) και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 33 παρ. 5 αυτού Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εντέλλονται οι Διοικήσεις και οι αρμόδιες Υπηρεσίες όλων των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων ΠΕΔΥ, να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση, νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους δικαιούχους της παρ.2 - εδάφια α) και β) του ως άνω άρθρου που κατέχουν ΑΜΚΑ και προσέρχονται σε αυτά, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

  1. Γρ. κ. Υπουργού
  2. Γρ. κ. Αναπληρωτή Υπουργού
  3. Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων
    1. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης
    2. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας